Har det löpande bandet flyttat in i köket?

Risken är liten att folk sitter hemma och latar sig istället för att jobba, har det visat sig. Nej, under pandemin har vi snarare blivit så produktiva att forskare talar om ”arbete på anabola steroider.” Riskerar du att jobba gränslöst mycket? Här är tipsen för bättre balans mellan jobb och fritid.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Har det löpande bandet flyttat in i köket?

Publicerad 17 jan. 2022

Oavsett vad som händer med pandemin, så börjar det bli tydligt att hemmajobbandet är här för att stanna. Vissa företag har redan gett folk flexibiliteten att fortsätta jobba på distans några dagar i veckan, andra har deklarerat att deras medarbetare minsann kan bo och jobba precis var i världen de vill. Gillar du upplägget så är detta såklart goda nyheter, men för många har hemmajobbandet varit en utmaning. Det kan vara svårt att finna arbetsro i en kaosig familjevardag, men framförallt är det svårt att sätta gräns för arbetet när tekniken gjort det möjligt att jobba dygnet runt.

– Det blir lätt arbete på anabola steroider när det inte finns gränser för hur mycket vi kan jobba, om vi inte kan konstruera dem själva, säger Ulf Ericsson, professor i personal- och arbetslivsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad.

Unga svårast att sätta gränser 

Ulf och hans kollega Pär Pettersson, biträdande professor, studerar vilka effekter pandemin får på hur man organiserar arbetet och ledarskapet i framtiden. De har intervjuat HR- och personalchefer för att få deras syn på saken.

– Men när vi ställde frågor om hur man följer upp prestationer, alltså om man kan lita på att folk gör vad de ska när man inte längre ser sina medarbetare, så slog de flesta ifrån sig och berättade att medarbetare generellt är mer effektiva nu än innan pandemin. Så uppdraget har snarare varit att se till att medarbetare drar gränsen för jobbet, att hjälpa folk att skapa en balans mellan jobb och fritid, säger Ulf Ericsson.

Framförallt unga personer som ännu inte riktigt etablerat sig i vuxenlivet och karriären riskerar att jobba gränslöst mycket.

– Dels vill man visa framfötterna, dels har man kanske inga barn som sätter naturliga gränser för jobbet, säger Pär Pettersson.

Löpande bandet flyttar hem i vardagsrummet

Man kan ju tycka att det är toppen för företag att folk blivit så produktiva, men idag vet vi att hög stress i längden också har ett högt pris för både individen och arbetsgivaren. WHO och den internationella arbetsorganisationen ILO publicerade hösten 2021 en rapport som visade att jobba mer än 55 timmar i veckan har skadliga effekter på hälsan, bland annat hjärtat. Dessutom förutsätter produktivitet och kreativitet inte bara att man sitter vid datorn och kämpar på, den andra nyckeln är att man får tillräckligt med återhämtning.

– Det finns risker med att löpande bandet flyttar in i vardagsrummet. De långsiktiga effekterna av det här har vi inte sett än, men vi vet att den psykiska ohälsan har ökat, säger Pär Pettersson.

Tid att andas och tänka om är viktigt

Ulf och Pär pratar om vikten av mellanrum. Det behöver finnas mellanrum både under själva arbetsdagen, där man har möjlighet att hämta andan och ställa om till nästa möte eller aktivitet, och mellanrum mellan arbete och övrigt liv.

– Redan innan pandemin hade mellanrummen i hög grad rationaliserats bort i ett slags effektivitetsivrande, nu har det skruvats upp ytterligare ett snäpp när zoom-möten staplas på varandra, säger Ulf Ericsson.

Så vad är tipset för bättre gränssättning och hälsa?

– Det är viktigt att ha samtal med sin chef och sina kollegor om vad företaget har för policys, men också vad man har för förväntningar på varandra. Många gånger finns det outtalade förväntningar som behöver lyftas fram i ljuset. Det är också bra att diskutera hur man kan få stöttning i att sluta jobba i tid, säger Pär Pettersson.

– Sedan finns det symboliska värden att tänka på när man arbetar hemma. Har man möjlighet att ha en arbetshörna, som gör att jobbet inte flyter in allt för mycket i det övriga hemmet, så är det bra. Eller att man har på sig arbetskläder när man jobbar, och sätter på sig fritidskläder efteråt, säger Ulf Ericsson.

Allt om medlemskapet

Ett medlemskap i Unionen ger dig trygghet, utveckling och kraft att påverka ditt arbetsliv. Som medlem har du styrkan av 675 000 medlemmar i ryggen.