Får du som jobbar i Dalarna rätt chans att vässa din kompetens?

Varannan privatanställd tjänsteman i Dalarna anser att de måste få vidareutbildning för att hänga med i förändrade kompetenskrav i sin nuvarande yrkesroll, visar en ny undersökning från Unionen.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Får du rätt kompetens?

Publicerad 05 maj 2023

På den privata arbetsmarknaden i Sverige finns totalt nära 1,9 miljoner tjänstemän , varav 33 000 i Dalarnas län (enligt SCB:s arbetskraftsundersökning 2022).

Unionens nya undersökning Kompetensbarometern visar att så mycket som varannan tjänsteman i Dalarna är i behov av vidareutbildning för att hänga med i förändrade kompetenskrav i sin nuvarande yrkesroll. Möjligheten att vidareutbilda sig och stärka sin kompetens är avgörande för individen men också för konkurrenskraften hos regionens företag.

När arbetslivet utvecklas i snabb takt måste utbildningsutbudet anpassas efter yrkesverksammas behov – här är våra förslag på hur.

Unionen vill att:

  • Regeringen inför varaktiga och öronmärkta resurser för utbildningar för yrkesverksamma - ekonomiska medel utöver det takbelopp som finns.
  • Det ska finnas särskilda sökbara resurser för att utveckla utbildning för yrkesverksamma i samverkan med näringslivet. Dessutom bör yrkeshögskolan införa ettåriga utbildningar för kvalificerad YH-examen och fler korta utbildningar och kurser måste skapas på yrkeshögskolan och på svenska lärosäten.
Info icon Shape info icon

Unionens förslag för att förbättra möjligheterna till kompetensutveckling under hela arbetslivet:   

  • Reformera resurstilldelningssystemet för högskolan som för närvarande premierar långa utbildningar, inte minst programutbildningar.  
  • Utöka högskolans resurser för att möta den ökade efterfrågan kopplat till omställningsstudiestödet.
  • Inför varaktiga öronmärkta resurser för utbildningar för yrkesverksamma utanför takbeloppen och särskilda sökbara resurser för att utveckla utbildningar för yrkesverksamma i samverkan med näringslivet.  
  •  Yrkeshögskolan bör införa ettåriga fördjupningsutbildningar för kvalificerad YH-examen för yrkesverksamma som redan har relevant eftergymnasial utbildning eller motsvarande kunskaper från arbetslivet.  
  • Fler korta utbildningar och kurser inom yrkeshögskolan.  
  • Flexiblare antagningssystem, framför allt för utbildningar som riktar sig till yrkesverksamma.