Ett axplock av Unionens prioriterade frågor 2023

Ett nytt år ligger framför oss. Ett bättre arbetsliv och en bättre arbetsmarknad för privatanställda tjänstemän är Unionens mål. Men vad hoppas vi mest på att åstadkomma under det kommande året, och vad kräver vi att politiken och arbetsgivarna gör för att Unionen ska kunna uppfylla målet till medlemmarna under 2023?  

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
ML

Publicerad 10 jan. 2023

Vi har en exceptionell ekonomisk situation. Elräkningen är fortsatt hög, räntan på bolånen ökar och vi ser även tecken på en arbetsmarknad med fler varsel än på länge. År 2023 ser ut att bli ett tufft år för många medlemmars ekonomi. Samtidigt måste vi ha i åtanke att det vänder nedåt från ett väldigt gynnsamt läge. Sverige gick starkt ur pandemin, det går fortsatt bra för svenska företag och vi har trots en avmattning fortfarande en stabil och välmående arbetsmarknad. 

Vad behöver hända för att Unionens medlemmar ska få det bättre på jobbet 2023? 

  • Allra först vill vi ro avtalsrörelsen i hamn. De första avtalen ska vara påskrivna och klara i slutet av mars. Vi ska komma ihåg att företagens förmåga att betala högre löner till sina anställda framför allt påverkas av annat än det aktuella konjunkturläget. Det finns utrymme för att växla upp löneökningstakten. Vi vill också se fortsatta avsättningar till flexpension och att de med allra lägst löner får större marginaler genom att avtalens lägstlöner höjs.  
  • Ett annat krav är att politiken tar sitt ansvar för arbetstagarnas rätt till integritet i arbetslivet. Det här är en fråga som blivit allt snårigare i takt med att våra arbetsverktyg digitaliseras. Idag kan medarbetare lätt bevakas via tangentbordet, appar eller spåras på olika sätt. Frågan om integritet i arbetslivet berör alla Unionens medlemmar i vardagen och pekar även på vikten av inflytande på arbetsplatsen. Unionen fortsätter kräva att politiken tar ansvar i form av att tillse sammanhållen lagstiftning och ett enhetligt regelverk på det här området.  
  • På vår kravlista 2023 står även ökade möjligheter till kompetensutveckling och omställning. Jobb utvecklas och automatisering, digitalisering, globalisering och inte minst klimatpåverkan förändrar vilken kompetens som behövs på arbetsmarknaden. Det livslånga lärandet har gått från personlig drivkraft till att även handla om nödvändig omställning till ett hållbart samhälle, konkurrenskraft och anställningstrygghet. Det nya omställningsstudiestödet kom äntligen på plats 2022 och nu behövs fler kurser och utbildningar för yrkesverksamma samt kurser som går att kombinera med att samtidigt jobba. Parterna har gjort sin del, nu finns det jobb kvar för politiken att göra. Unionen vill också att fler arbetsgivare tar sitt ansvar när det gäller medarbetarnas kompetensutveckling
  • Till sist vill vi oss också ha en bra arbetsmiljö på alla våra arbetsplatser. 2023 kommer Unionen fortsätta att peka på vikten av återhämtning och hur stress och psykisk ohälsa till följd av ökade krav kan bli arbetsmiljöproblem med stora negativa konsekvenser. Detta behöver vi jobba med tillsammans, fack och arbetsgivare. Vi räknar också med en fortsatt diskussion om arbetsmiljö och distansarbete. Vad händer med våra arbetsplatser och vår arbetsmiljö när medarbetare och chefer inte är på kontoret?  

Det finns givetvis många andra saker vi i Unionen kommer att kräva under året men det får vi återkomma till vid ett annat tillfälle. 

Med hopp om ett gott 2023 

Martin Linder  

Förbundsordförande