En vändning i ekonomin är i sikte

Den pressade situation som hushållens ekonomi har haft de senaste två åren ser vi nu kommer att lätta. Lägre inflation, stigande reallöner och fallande räntor kommer bidra till att tillväxten tar fart igen. Arbetsmarknaden vänder uppåt men den sker senare än konjunkturen i stort.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
konjunktur

Publicerad 22 maj 2024

Sammanfattning av Unionens konjunkturprognos

Efter två svåra år ser nu konjunkturen ut att vända uppåt. Lägre inflation , stigande reallöner och fallande räntor kommer bidra till att tillväxten tar fart under året och förstärks än mer nästa år.

När Unionens klubbar bedömer utvecklingen på sina företag har förväntningarna vänt från att för ett halvår sedan spå en nedgång till att nu vänta sig tillväxt under det kommande halvåret. Särskilt har läget svängt om i den hårt pressade byggbranschen, något som högst sannolikt kan sättas ihop med att Riksbanken har svängt om från att i höstas signalera om fortsatta räntehöjningar till att nu ha inlett räntesänkningar. Men vändningen vilar på en skör grund och det gäller nu att Riksbanken går vidare med fortsatta räntesänkningar under året för att inte den ökade optimismen ska komma av sig.

Även i övriga näringslivet är förväntningarna nu högre ställda än för ett halvår sedan. Inte minst verksamheter som är beroende av hushållens konsumtion ser nu med större tillförsikt på framtiden.

Nyckeln till en bredare uppgång i ekonomin är att hushållens köpkraft förbättras efter de senaste årens pressade situation. Fortsatta räntesänkningar kommer bidra till det men än viktigare är att reallönerna ökar både i år och nästa år.

Det ansvar som Sveriges löntagare tog i förra avtalsrörelsen genom att inte löneökningarna blev för höga, behöver nu Sveriges arbetsgivare ta genom att löneökningarna i nästa avtalsrörelse inte blir för låga. Det skulle annars försämra även företagens förutsättningar.

Inflationen är nu tillbaka nära inflationsmålet och enligt Unionens prognos kommer den fortsätta ner under två procent under året. Det gör att Riksbanken inte kommer kunna sänka räntan så gradvis som de själva signalerat. Vi bedömer att de håller räntan stilla vid mötet i juni men sedan genomför sänkningar vid alla de fyra mötena under andra halvåret. Vid slutet av 2025 är styrräntan sedan nere på 2,25 procent.

Arbetsmarknaden har försvagats sedan förra sommaren och kommer fortsätta att göra det en tid till. Men Unionens medlemmar indikerar att en ljusning är på gång och vi bedömer att även arbetsmarknaden vänder uppåt under prognosperioden, även om det kommer att ske senare än för konjunkturen i stort.

Unionen om konjunkturen - maj 2024