En utredning har lämnat förslag om ett nytt sätt att beräkna sjukgrundande inkomst (SGI).

För Unionens medlemmar innebär en sådan reform dels en förenkling, dels ökad trygghet. Allra tydligast blir det för egenföretagare och kombinatörer som ofta har svårt att bevisa vilka inkomster de kommer att ha framgent. Det är förstås efterlängtat och väldigt bra att det nu äntligen kommer ett sådant förslag.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 22 juni 2023

Problemen idag är att det är svårt för vissa grupper på arbetsmarknaden med sporadiska inkomster från arbete eller företagande att kvalificera sig för sjukpenning. Det är också lätt att falla ur försäkringen. Det kan handla om egenföretagare, ”giggare”, personer med korta anställningskontrakt, timanställning eller så kallade kombinatörer; personer som kombinerar en deltidsanställning med företagande/konsultverksamhet.

Idag fastställs den sjukpenninggrundande inkomsten, som ligger till grund för vilken ersättning man får när man blir sjuk, framåtblickande, det vill säga utifrån vilka inkomster man tror sig ha. Utredningen föreslår nu att den sjukpenninggrundande inkomsten även ska kunna baseras på den inkomst man har haft (den historiska inkomsten). Med historisk SGI blir det möjligt att automatisera handläggningen, vilket i bästa fall leder till större förutsägbarhet för försäkringstagaren och snabbare svar.

Mycket tyder på att reformen, allt annat lika, kommer att innebära att fler får ett bättre skydd; att personer som idag är oskyddade kommer att ha rätt till ersättning och att man inte på samma sätt som idag riskerar att kastas ur försäkringen från en dag till en annan. Det är också bra och viktigt att den typ av framåtblickande beräkning som görs idag föreslås finnas kvar parallellt.

Så långt allt väl, men när det gäller frågan om finansiering trampar utredningen snett. Den ökade kostnad för staten, ca två miljarder kronor, som förslaget innebär, vill utredningen finansiera genom sänkta ersättningsnivåer och/eller tak för hur hög ersättning man kan få. Det betyder ju att man förbättrar för en grupp sjuka samtidigt som andra sjuka får det sämre. Jag har stor respekt för att det kan vara svårt att hitta utrymme i statens budget, men det känns inte rimligt att en grupp ska få betala för att en annan får det bättre inom en och samma sjukförsäkring.  

Unionen gillar sammanfattningsvis tanken på att SGI även ska kunna baseras på historiska uppgifter, men ogillar utredningens förslag på hur reformen skulle kunna finansieras.

Unionen återkommer med utförligare synpunkter på utredningen när vi hunnit ta del av förslagen i sin helhet.

 

ML

Martin Linder

Förbundsordförande