En stark demokrati bygger på ett starkt civilsamhälle

Ytterst handlar det om de grundläggande förutsättningarna både för vårt samhälles funktion och demokratins stabilitet i världen.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 30 april 2024

Ett oberoende och demokratiskt civilsamhälle är en förutsättning för demokrati. De fackliga organisationerna är, både i Sverige och globalt, en del av civilsamhället och arbetar för mänskliga rättigheter i arbetslivet och i samhället. En god social dialog mellan fack och arbetsgivare främjar fred på arbetsmarknaden, sysselsättning och ökat välstånd. Vi vet att det svenska fackliga biståndet bidrar till fler fackliga medlemmar, fler kollektivavtal och fler och bättre jobb över hela världen. 

Som förbundsordförande för Unionen är jag djupt oroad över de nedskärningar av offentliga medel till civilsamhällets organisationer som regeringen nu genomför. De senaste årens ekonomiska kriser har kraftigt påverkat civilsamhället. Att regeringen då väljer att förstärka effekten genom att ytterligare försvåra ekonomiskt för dessa organisationer är närmast obegripligt. Frågan är också större än att handla om pengar. Ytterst handlar det om de grundläggande förutsättningarna både för vårt samhälles funktion och demokratins stabilitet i världen.

Jag har hört otaliga berättelser under den senaste perioden om de negativa konsekvenserna av nedskärningar. Personalnedskärningar och ökade deltidsanställningar är inte bara en fråga om ekonomisk press på individen, det underminerar även organisationernas kapacitet att utföra sitt viktiga arbete för demokrati, mänskliga rättigheter och samhällsutveckling.

Regeringens hänvisning till att civilsamhället ska "stå på egna ben" är direkt upprörande. Att uttrycka sig på det sättet är i lika delar oansvarigt, verklighetsfrämmande och vittnar dessutom om en betydande okunskap. Det är aldrig någon som stuckit under stol med att flera av de organisationer som det handlar om har diversifierade inkomstkällor, men för många andra är offentliga medel avgörande för överlevnad och förmåga att fylla de kritiska hål i samhället där den offentliga sektorn inte når fram.

Att Sida dessutom nu river upp avtal med bland annat Union to Union innebär stor osäkerhet för över 600 fackföreningar runt om i världen. I tider av minskande demokrati i världen är det oacceptabelt att försvåra arbetet för de människor som varje dag riskerar sina liv för ett demokratiskt och fritt samhälle. Fackliga organisationer är grunden för en livaktig demokrati som i sin tur är en nyckel i kampen mot fattigdomen.

Regeringen måste dra i nödbromsen och omvärdera sin politik. En stark demokrati bygger på ett starkt civilsamhälle, och det är uppenbart att den nuvarande politiken underminerar detta fundament. Den brittiska författaren C.S Lewis har sagt: "Du kan inte återvända och ändra början, men du kan börja där du är nu och ändra slutet." Jag uppmanar därför regeringen att agera innan det är för sent och det svenska civilsamhället är utarmat till bristningsgränsen.

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande