En historisk reform som behöver vårdas från start

Regeringen fattade häromdagen beslut om propositionen om Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden som nu ska läggas på riksdagens bord. Det är helt enligt plan, men ändå ett stort steg att det händer.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 21 mars 2022

Äntligen händer det. Regeringen fattade häromdagen beslut om propositionen om "Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden" som nu ska läggas på riksdagens bord. Det är helt enligt plan, men ändå ett stort steg att det händer. Det är ett omfattande arbete som ligger bakom. För oss parter på arbetsmarknaden så har det inneburit många, svåra men nödvändiga förhandlingar.  

Behovet av kompetensutveckling och omställning är på många sätt akut för både den enskilde medarbetaren och för arbetsmarknaden i stort. Nu skapar arbetsmarknadens parter och politiken tillsammans förutsättningar för verklig anställningstrygghet.  

Viktigt nu är att förståelsen för och kunskapen om hur konstruktionen av trygghetsöverenskommelsen ser ut och fungerar. Lika viktigt är det att det finns ett långsiktigt stöd för politiken. Inte minst när nästa steg behöver tas som handlar om att förstärka och rusta utbildningssystemet för att klara av den nya och omfattande efterfrågan på anpassade utbildningar för yrkesverksamma.  

Omställningsstudiestödet ger stora förutsättningar för Unionens medlemmar att inte bara i kris, utan även under anställning utbilda sig. Att det även ges till såväl deltidsanställda som visstidsanställda är en stor framgång. 

Överenskommelsen breddar synen på anställningstrygghet, som förutom anställningsskydd också handlar om den trygghet som ligger i möjligheten att utveckla kompetens för det jobb man har eller för det jobb man vill ha i framtiden. 

Vad ligger framför oss? 

Förslaget är att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens proposition och att de nya lagarna ska träda i kraft 30 juni 2022, och börja tillämpas 1 oktober 2022. Ett nytt huvudavtal kan tecknas av parterna när den lagstiftning, de förordningar och de övriga politiska beslut som krävs för att parternas överenskommelse ska bli verklighet har trätt i kraft.  

Det är viktigt att fack och arbetsgivare nu tar möjligheten att brett förklara och utveckla det kommande avtalets konstruktion, funktion och innehåll. Behovet är stort hos såväl politiken som hos arbetsmarknadens parter. Det är en historisk reform som behöver vårdas från start. Det är viktigt att vi skapar långsiktiga förutsättningar för reformen och det nya avtalet.  

Med detta sagt kan jag bara konstatera att vårt arbete fortsätter. Inte minst när det gäller att öka kunskapen om överenskommelsens effekter på vår egen verksamhet. Likaså opinionsbildar Unionen för att höja kunskapen om överenskommelsens fördelar men också om vad som mer krävs av politiken för att trygghetsöverenskommelsen ska nå sin fulla potential.  

Unionen fortsätter att driva verklig förändring för förbundets medlemmar. Förändringar som leder till framgång, glädje och trygghet i arbetslivet.  

Martin Wästfelt
Förhandlingschef
Unionen

2022-03-21