En delseger för Unionens medlemmar

Men milersättningen måste höjas rejält, i ett första steg så att den motsvarar kostnadsökningarna sedan den senaste höjningen, och i ett andra steg; indexera milersättningen.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 18 mars 2022

Unionen har tidigare uppmärksammat att avdraget för resor med privat bil i tjänsten (milersättningen) inte har höjts sedan 2007, vilket innebär att de anställda får bära allt högre kostnader själva som de inte kompenseras för genom milersättningen. Frågan har blivit allt mer akut i takt med att drivmedelspriserna skenar. Unionen tycker att det är helt orimligt och det har vi påpekat för bland annat finansminister Mikael Damberg.

Milersättningen ska höjas - men blir det tillräckligt?

17 mars kom beskedet från Damberg att regeringen ska se över milersättningen för förmånsbilar och den skattefria ersättningen för dem som kör egen bil i tjänsten. Förslaget är inte klart men en rejäl höjning utlovas.

Ny förbättrad modell för reseavdrag

Regeringen föreslår också en ny modell för reseavdrag (resor mellan hemmet och arbetet) som ska motsvara ett reseavdrag på 25 kronor milen istället för nuvarande 18,50 kronor. Modellen är enklare än den nuvarande, och förhoppningen är att fler ska välja andra sätt att ta sig till jobbet än med bil.

Ambitionen är förstås utmärkt. Vi behöver ställa om vårt samhälle, och ett bidrag till detta är att fler väljer att åka kollektivt, cyklar eller för all del distansarbetar. Men – det förutsätter ju att möjligheten finns.

Många av Unionens medlemmar bor så att de inte kan ta sig till jobbet med kollektivtrafik. Antingen för att det inte finns en buss på rimligt gångavstånd eller för att de turer som går inte funkar med jobbet eller familjelivet. Bilen är det enda realistiska alternativet.

Det verkar som att regeringen åtminstone delvis tagit till sig den insikten. För i det nya förslaget höjs nivån på reseavdraget rejält jämfört med det förslag som tidigare lanserats. Även den övre avståndsgränsen för vad man kan få avdrag för har justerats upp och föreslås nu bli 12 mil, en rejäl höjning från de 8 mil som enligt ett tidigare förslag skulle gälla i det nya systemet. Det är förstås särskilt viktigt för boende på landsbygden.

Sammantaget anser Unionen att det föreslagna reseavdraget innebär relativt stora förbättringar för medlemmarna, och i synnerhet jämfört med det förslag som tidigare låg på bordet. För de som är bilberoende och bor långt ifrån sitt jobb, men även för alla de som kvalificerar sig för reseavdrag med den nya modellen, men inte var aktuella för avdrag med den gamla, och som nu får en större reduktion än i det tidigare förslaget.

Reseavdraget fortfarande problem för en viss grupp

Trots höjt reseavdrag kvarstår ett problem för dem som måste använda bilen i tjänsten: Det föreslås inget undantag i reglerna för att kvalificera sig för reseavdraget för denna grupp. Bor man till exempel i Stockholm och har mindre än 30 km till jobbet så har man inte rätt till reseavdrag för resor till jobbet, trots att man behöver bilen i tjänsten. Det är en försämring jämfört med hur reglerna ser ut idag.

Unionens krav:

  • Medge undantag från avståndsgränsen för reseavdrag för dem som måste använda bilen i tjänsten.
  • Höj milersättningen rejält, i ett första steg så att den motsvarar kostnadsökningarna sedan den senaste höjningen, och i ett andra steg; indexera milersättningen. 

Martin Linder
Förbundsordförande
Unionen

2022-03-18