Det är dags för techbolagen att bli en del av den svenska modellen

Anställda på techbolag har börjat höja rösterna för att också få omfattas av kollektivavtalets trygghet och fördelar. Nu måste ni lyssna på era medarbetare. Martin Linder i DI Debatt 10 juni 2022.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Mockup DI Debatt

Publicerad 10 juni 2022

De senaste dagarna har vi kunnat läsa och lyssna till intervjuer med företagsledare som förklarat att ”en typisk svensk process” för att hantera personalminskningar inte passar deras företag, att förhandla med facket skulle ta för lång tid och som också gjort klart att de själva vill välja vilka som ska lämna företaget.

Förutom att det råder allvarliga missuppfattningar om fackets roll och vad en typiskt svensk process faktiskt innebär, missar man att det finns genomtänkta och väl beprövade skäl för en sådan process. Den innebär att arbetsgivare och fackliga organisationer tillsammans kommer fram till vilka regler som ska gälla på svensk arbetsmarknad genom att parterna tecknar kollektivavtal med varandra. Det är en flexibel modell som ger skräddarsydda lösningar för varje bransch. Det borgar för stabilitet utan påverkan av politiska majoriteter. Och samsynen kring modellen är bred. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal .

Detta är inte en modell som enbart gynnar fack och anställda. För företagen är det effektivare och går oftast fortare att förhandla med en fackklubb än att prata med varje anställd om alla förändringar och villkor. De kan fokusera på verksamheten istället för att fundera över vilka ramar och regler som gäller på arbetsplatsen.

Det är dags för framgångsrika techbolag att bli en del av den svenska modellen genom att teckna kollektivavtal och därmed säkerställa förmåner för sina anställda.

Att inte låta sina medarbetare omfattas av trygga villkor, bra tjänstepensionsavtal mer mera är att spela ett högt spel. Enligt Ungdomsbarometern visar flera undersökningar att yngre i arbetslivet allt mer efterfrågar kollektivavtal . Om detta saknas är risken att medarbetarna går vidare till företag som kan erbjuda detta. Frågan är vilka företag som har råd att ta den risken och därmed spela med kompetensen som väldigt ofta är företagens största tillgång?

Martin Linder
Förbundsordförande
Unionen

2022-06-10