Därför har vi inte råd med en feg klimatpolitik

Mänsklighetens viktigaste fråga och största ansvar är klimatfrågan. Den kräver förändring och nya lösningar som inte känner några nationsgränser.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
ML

Publicerad 01 feb. 2023

Svenska företag har räknat med en hög svensk ambition på klimatområdet och en politik därefter. Det är utifrån det scenariot investeringar har gjorts, och planeras. Vi pratar om gigantiska satsningar från näringslivet med målet att använda den senaste tekniken för att skapa hållbara lösningar som svarar mot en hög klimatambition. Det är också affärsmässigt rätt att göra dessa investeringar när hela världen behöver ställa om. Och självklart tjänar hela samhället på det.

Att ta klimatfrågan på allvar innebär också att värna svenska företags konkurrenskraft och att skapa fler och bättre jobb i Sverige. Försämras förutsättningarna för företag och möjligheten att planera långsiktigt i Sverige, minskar också viljan att investera här och då riskerar vi jobbflytt till andra länder.

Vi menar att det är ett ansvar för politiken att främja en sund och effektiv klimatomställning. Det finns många exempel på att branscher gynnas skattemässigt, så varför skulle inte staten bära ett ansvar även när det gäller industrins omställning - när målet är till nytta för oss alla och de nya jobben dessutom stannar i Sverige?

Politiska beslut som inte gynnar omställningen motarbetar därför både företagen och deras anställda. Vi har helt enkelt inte råd med en feg klimatpolitik. Teknikskiften kostar, men att bromsa in har aldrig varit ett alternativ, det har inte minst historien utvisat.

Klimatfrågan är inte en värderingsfråga utan en överlevnadsfråga. Starka företag och fler och bättre jobb är en del av detta, eftersom social trygghet går hand i hand med den gröna omställningen. Utan det ena får vi inte heller det andra.

Martin Linder

Förbundsordförande