Chefers kunskap om risker i psykosociala arbetsmiljön måste höjas

Enligt Unionens nya undersökning Arbetsmiljöbarometern tycker inte ens hälften av arbetsmiljöombuden att chefens kunskap om risker i den psykosociala arbetsmiljön är bra eller mycket bra. Var fjärde säger till och med att chefens kunskap är dålig eller mycket dålig. Det är dags att arbetsgivarna tar problemen med stress och press på allvar.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Linder i blå kavaj

Publicerad 08 april 2022

Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) infördes 2016 för att komma till rätta med de stora problemen med stress i arbetslivet. Unionens arbetsmiljöbarometer visar att kunskapen om arbetsmiljöfrågor hos arbetsgivare och chefer har förbättrats sedan 2016, men att det finns fortsatt stor förbättringspotential.

Unionen har länge drivit frågan om att ingen ska bli sjuk på eller av jobbet. Arbetsgivarna måste ta tjänstemännens arbetsmiljöproblem med för hög arbetsbelastning som skapar stress på samma allvar som man tar den fysiska arbetsmiljön.

Nästan 70 procent av arbetsmiljöombuden uppger att stress och arbetsbelastning är den viktigaste frågan i arbetsmiljöarbetet. Man tycker också att okunskapen hos för många arbetsgivare är stor. Arbetsgivare måste i mycket högre utsträckning ge sina chefer förutsättningar och kunskap att kunna identifiera och åtgärda riskerna i den psykosociala arbetsmiljön. Det förebyggande arbetet måste prioriteras för att komma åt problemen.

Parterna, de vill säga PTK , LO och Svenskt Näringsliv, har gemensamt avsatt pengar för kurser i arbetsmiljöarbete under åren 2021-2023. Unionen uppmanar arbetsgivare och arbetsmiljöombud att söka ekonomiskt stöd för att, om möjligt, tillsammans gå en arbetsmiljöutbildning. Det ger båda en gemensam grund att stå på när man jobbar vidare för att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatsen.

På arbetsplatser där det bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete är arbetsmiljön bättre. Även om arbetet går framåt behöver det lyftas ytterligare.

Fler företag behöver prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet tillsammans med arbetsmiljöombudet på arbetsplatsen. En god arbetsmiljö och medarbetare som trivs minskar inte bara risken för sjukskrivningar och mänskligt lidande. Det är även en förutsättning företagens framgång.

Martin Linder
Förbundsordförande
Unionen

2022-04-08