Checklista: Ökat miljö- och klimatarbete på jobbet

Vill du ta upp dialogen om klimat på jobbet? Ett första steg är att se över hur den egna organisationen arbetar för att minska klimatavtrycket.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Person som sätter upp post it-lappar på en glasvägg När du vill ta upp dialogen om klimat är det bra att börja med organisationens eget arbete med att minska sitt klimatavtryck. Nästa steg är att titta på den klimatpåverkan verksamheten har i produktionen av produkter och tjänster. Det är lite mer komplext, men det är främst där klimatomställningen kommer att ske.

Checklista för det interna arbetet

  • Har din arbetsplats en miljöanpassad resepolicy, som hjälper till med att minska utsläppen?
  • Har ni en upphandlings- och/eller inköpspolicy som tar upp klimatkriterier? Hur följer man upp den?
  • Har ni en tjänstebilspolicy som tar hänsyn till klimatet?
  • Klimatkompenserar organisationen? För vad?
  • Vilken typ av elavtal har din arbetsplats? Har ni grön el?
  • Är kontorsbyggnaderna certifierade?
  • Försöker arbetsgivaren arrangera hållbara event, seminarier och konferenser? Finns det riktlinjer för detta?