Checklista mångfald: Hur får du se ut på jobbet?

Unionen anser att alla ska kunna vara sig själva på jobbet. Hur du ser ut och hur du klär dig har ingen betydelse för om du kan utföra ditt arbete

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 13 juli 2021

Bild checklista mångfald hur får du se ut på jobbet? Unionen anser att alla ska kunna vara sig själva på jobbet. Hur du ser ut och hur du klär dig har ingen betydelse för om du kan utföra ditt arbete. Arbetsgivarna ska arbeta aktivt för att motverka snäva föreställningar om utseende på arbetsplatsen.

Alltför många tvingas dock idag att dölja grundläggande delar av den egna identiteten för att inte utsättas för diskriminering, trakasserier och utanförskap. Arbetslivet måste bli mer, och inte mindre, inkluderande. Det betyder att arbetsgivarna ska ställa samma krav på alla anställda oavsett kläder och utseende. ”Manliga” respektive ”kvinnliga” arbetskläder eller uniformer ska vara tillgängliga för alla oavsett kropp och juridiskt kön.

Det betyder också att arbetsgivare ska se till att medarbetare inte behöver mötas av fördomar och budskap om att anpassa sig eller sluta för att de till exempel bär kläder med religiös anknytning. Arbetsgivare i Sverige har dock ganska stora möjligheter att besluta om regler som gäller kläder, utseende och visst agerande av anställda.

Checklista – hur du får se ut på jobbet

  • Du har rätt att trivas och utvecklas på jobbet, vilket innefattar en rätt att vara dig själv. Som utgångspunkt har du rätt att fritt välja klädsel, om inte arbetsgivaren har bestämt att de anställda ska följa en klädpolicy.
  • En klädpolicy ska vara sakligt motiverad och gälla alla anställda på lika villkor. Din arbetsgivare måste alltså kunna förklara syftet med policyn. Sakliga motiv är exempelvis hygien-, säkerhets-, och i vissa fall affärsrelaterade motiv, till exempel i yrken med kundkontakter.
  • En klädpolicy får inte strida mot diskrimineringslagen, till exempel innehålla ett förbud av uttryck kopplade till en viss religion eller missgynna vissa grupper som innefattas av någon av diskrimineringsgrunderna till exempel könsidentitet eller konstuttryck. Vissa sakliga motiv kan dock innebära en inskränkning av anställdas rätt att exempelvis manifestera sin religion genom klädesplagg.
  • En klädpolicy får inte strida mot arbetsmiljölagen, till exempel kräva olämplig eller rent av skadlig klädsel.

Du kan alltid vända dig till Unionen för att få råd och stöd angående hur du får se ut på jobbet.