Bra besked om avgiftsnivåer och en ”gas” i pensionssystemet

Unionen är positiva till beskeden från Pensionsgruppen och vi tycker att det är ett tydligt steg i rätt riktning för att säkra långsiktigt hållbara pensioner.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 29 feb. 2024

Pensionsgruppen kom den 28 februari med beskedet om att genomföra en översyn av avgiftsnivåerna i det allmänna pensionssystemet samt utreda och ta fram ett förslag på hur överskott i pensionssystemet (en gas) kan hanteras. Unionen har drivit dessa frågor länge och beskedet är mer än efterlängtat. Att det dessutom är en enig Pensionsgrupp som samlar alla riksdagens åtta partier gör att förutsättningarna för långsiktigt hållbara överenskommelser ökar.

Dagens pensionssystem leder till en otillräcklig pension för många människor. I samband med att det nuvarande systemet infördes var tanken att avgiftsnivån skulle vara högre än vad den faktiskt blev.

Unionen vill höja intjänandet från 17,21 till 18,5 procent av inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp (i stället för dagens 8,07 inkomstbasbelopp) per år. Det skulle leda till att fler får ett högre intjänande till den allmän pensionen.

Man ska komma ihåg att en avgiftshöjning höjer pensionerna långsiktigt och effekten blir inte heller omedelbar. Därför är det viktigt att även överväga möjligheterna att räkna upp värdet för redan intjänad pension så att det i huvudsak motsvarar vad det skulle ha varit om intjänandet redan från början hade varit 18,5 procent av inkomsten upp till 7,5 inkomstbasbelopp.

Unionen har även drivit frågan om en ”gas” i pensionssystemet. Det innebär att delar av uppbyggda överskottet i det allmänna pensionssystemet kan återbetalas till dem som bidragit till att överskottet uppstått. Prognoserna visar att vi på sikt troligen kommer ha så pass stora överskott inom pensionssystemet att det skulle vara möjligt att göra återbetalningar utan några risker för obalans. Med införandet av en gas kommer samma generationer som burit risken vid underskott och broms kunna få del av det överskott som de själva bidragit till. En gas skulle därmed ytterligare tydliggöra livsinkomstprincipen, vilket både ger högre pensioner och skapar bättre incitament för arbete.

Hur finansieringen av högre avgiftsnivå och hanteringen av överskotten ska utformas är komplicerade frågor, därför är det viktigt att det utreds noga. Med det sagt så välkomnar Unionen att Pensionsgruppen nu tittar närmare på båda frågorna och hoppas att det ska leda till pensioner som går att leva på för fler människor redan nu, men även i framtiden.

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande