Behåll flexibiliteten i sjukförsäkringen

Det är en vinst för individen, arbetsgivaren och samhället, särskilt i en tid av kompetensbrist och matchningsproblematik.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 28 mars 2024

Den 2 april presenteras en statlig utredning som kan föreslå inskränkningar i flexibiliteten i sjukförsäkringen. Men en återgång till ett restriktivare regelverk är inte svaret på hur vi får en låg och stabil sjukfrånvaro.

Sjukförsäkringen är en av trygghetssystemets grundbultar. Dess syfte är att erbjuda trygghet när man på grund av sjukdom inte kan arbeta och under rehabilitering på väg tillbaka till arbetet.

Före införandet av den utökade flexibiliteten kunde sjukskrivna som befann sig i rehabilitering plötsligt förlora sin sjukpenning eftersom de nått dag 180 i rehabiliteringskedjan. Detta trots att den sjuke var på bättringsvägen, delvis återgått i arbete och hade en plan för återgång i arbete på full tid inom en snar framtid och trots arbetsgivarens aktiva engagemang i rehabiliteringen av arbetstagaren.

Det var särskilt problematiskt för personer som drabbats av psykisk ohälsa då dessa diagnoser inte uppfyllde kraven som ställdes för ett undantag från prövningen mot hela arbetsmarknaden.

Den införda flexibiliteten ger bättre förutsättningar för den sjukskrivna att slutföra sin rehabilitering och återgå i arbete hos den egna arbetsgivaren. Att kompetent personal som kan verksamheten ges bättre förutsättningar att komma tillbaka till det egna arbetet efter en tid av sjukdom innebär att arbetsgivare får möjligheten att behålla arbetstagare de anställt, lärt upp och investerat i. Detta är en vinst för individen, arbetsgivaren och samhället, särskilt i en tid av kompetensbrist och matchningsproblematik. Därför kommer Unionen framöver arbeta för att regeringen behåller flexibiliteten, en central del av en modern sjukförsäkring.

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande