Bara dåliga förlorare ropar efter nya regler när spelet är i gång

Utan kollektivavtal och konflikträtt backar vi in i framtiden.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 19 dec. 2023

I en debattartikel i Dagens Industri försvarar jag och Unionen tillsammans med Sveriges Ingenjörer gällande regler för konflikter på svensk arbetsmarknad. Här är vad vi säger i korthet.

Unionens hot om strejk på Klarna och IF Metalls strejk på Tesla har under hösten lett till debatt om reglerna på arbetsmarknaden. Det har påståtts att den svenska modellen är gammalmodig och att konfliktreglerna behöver förändras.

I debattinlägget i Dagens Industri skriver vi att konfliktreglerna måste ses i ljuset av den maktrelation som finns mellan parterna. Den svenska modellen går ut på att skapa balans och på så sätt tillvarata arbetstagarnas intressen. Därför måste det vara möjligt för facket att skapa tryck mot arbetsgivaren. Och i sista hand är det genom hot om strejk som facket kan få tillbaka företaget till förhandlingsbordet.

Det är ovanligt att strejkhotet behöver realiseras. Faktum är att dagens regler har lett till att Sverige har bland världens lägsta antal strejkdagar. Ändrar vi reglerna är risken stor att strejkerna blir fler.

Vi menar att de fåtal men högljudda röster som nu hörs agerar likt dåliga förlorare i sällskapsspel – förlorare som ropar efter nya regler när spelet inte gick den väg man önskade. Det är oseriöst och inte anständigt för en diskussion om förhållandena på svensk arbetsmarknad. 

Det som nu behövs är att vi står upp för den unika modell som vi har byggt upp tillsammans. Vi ska värna fack och arbetsgivares möjligheter att gemensamt reglera svensk arbetsmarknad där vi tillsammans kommer överens om tydliga regler och förväntningar.

Den svenska modellen där parterna har huvudansvaret för att spelreglerna på arbetsmarknaden har tjänat vårt land väl. Att inskränka strejkrätten kommer att leda till skevare maktförhållanden, minskad trygghet och ökad konfliktnivå.

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande