Både sött och surt i regeringens förslag till ny arbetslöshetsförsäkring

14 februari lägger regeringen lägger fram förslag om att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 14 feb. 2024

14 februari lägger regeringen fram förslag om att arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras. Regeringen menar att den arbetslöse ska kvalificera sig till ersättning genom sina förvärvsinkomster istället för som i dag genom sin arbetade tid. Unionen ser att den delen av förslaget har potential att leda till en enklare och mer förutsebar försäkring för de som är eller riskerar att bli arbetslösa. Med förslaget skulle uppgifter om inkomster kunna hämtas in automatiskt från Skatteverket i stället för dagens omständliga och tidskrävande hantering med arbetsgivarintyg. 

Regeringen uppger att fler än i dag ska omfattas av försäkringen. Det är viktigt och bra eftersom det under lång tid har varit för många som har stått helt utan skydd från arbetslöshetsförsäkringen. 

Regeringen vill också höja taket i arbetslöshetsförsäkringen och ersättningsgolvet för dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Unionen anser att höjningar är nödvändiga. Grundproblemet är dock att ersättningen inte räknas upp automatiskt, medan lönenivåerna och kostnaderna i samhället ökar, och att skyddet från arbetslöshetsförsäkringen därför alltid urholkas över tid. Det har också medfört en ryckighet i försäkringen när taket har stått stilla under långa perioder och höjts vid ett fåtal tillfällen. Unionen vill att arbetslöshetsförsäkringen indexeras. De som försäkrar sin inkomst har rätt att förvänta sig en förutsägbar ersättning om de skulle bli arbetslösa. 

Unionen är kritiska till den utökade avtrappning av ersättningen som föreslås av regeringen. För många är möjligheterna små att under en kort tidsperiod minska utgifterna under arbetslöshet. Med den kompetensbrist som råder på arbetsmarknaden just nu är det viktigare än någonsin att rätt person hamnar på rätt arbete. Unionen ser inte att det skulle främjas av att arbetslöshetsersättning och aktivitetsersättningen snabbt trappas av. En snabbare nedtrappning riskerar snarare att försämra matchningen utifrån den kompetens som individen besitter vilket är ett slöseri med kompetensresurser i en tid av stora kompetensförsörjningsproblem på arbetsmarknaden.  

Avtrappningen är dålig på grund av att arbetslösa blir ekonomiskt utsatta i en tid då arbetsmarknaden står inför en stor digital och grön strukturomvandling. Det som krävs nu är en ökad trygghet för att strukturomvandlingen inte ska motverkas utan att Sverige ska kunna genomföra en digital och grön omställning. En hållbar omställning av samhället kräver bättre trygghetssystem - inte kraftiga försämringar som regeringen idag presenterar. 

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande