Både regeringen och oppositionen gör fel analys

Just nu tävlar regeringen och oppositionen om skattesänkningar – åtgärder som inte kommer att fungera. 

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
TB

Publicerad 25 aug. 2023

Unionen säger nej till sänkta inkomstskatter och chefsekonomen Tobias Brännemo beklagade i en intervju med Dagens Industri Socialdemokraternas nya förslag om breda skattesänkningar. ”Det är att acceptera premisserna och spelplanen på motståndarnas sida”.

Intervjun med Dagens industri skedde mot bakgrunden att Moderaterna sedan tidigare argumenterat för sänkta skatter på arbete och när sedan även Socialdemokraterna, delvis, gick i samma riktning men förordade en bred skattesänkning på 10 miljarder så väckte det reaktion hos Unionens chefsekonom.

Tobias Brännemo menar att det är olyckligt att diskussionen inte handlar om ifall vi ska sänka inkomstskatten, utan bara hur.

”Enligt min mening gör både regeringen och oppositionen fel analys, när man tänker att det är skattesänkningar som ska stötta hushållen. För hur man än gör det så kommer det ändå bara bli små summor per månad, framför allt för de hushåll som behöver mest. Samtidigt som det på totalen blir dyrt”, säger Brännemo.

Tobias Brännemo varnar samtidigt i intervjun för att skattesänkningarna riskerar att förlänga perioden med hög inflation .

”Dessutom riskerar de att stå i vägen för andra mer nödvändiga och långsiktiga satsningar. På välfärden, klimatomställningen, infrastruktur, utbildning och elförsörjning”, säger han.

Socialdemokraterna har tidigare argumenterat för riktade insatser där finanspolitiken stöttar de hushåll som har det allra svårast. Men nu föreslår alltså partiet breda skattesänkningar. En förflyttning från tidigare position.

Den förflyttningen fick Brännemo att rikta kritik mot Socialdemokraterna under intervjun.  

”Det är att acceptera premisserna och spelplanen på motståndarnas sida, som säkert inte Moderaterna är missnöjda med”, säger han.

”Det är olyckligt att det nästan blir någon sorts politisk konsensus kring att det finns behov av breda inkomstskattesänkningar när behoven är större på andra håll. De som drabbas mest av den höga inflationen är de som redan innan hade det svårast. Nu läggs våra gemensamma resurser på olika typer av stöd som i hög utsträckning går till de som inte behöver det.”

Brännemo fick även frågan om vilka som är de viktigaste prioriteringarna i höstens budget. Där pekade Brännemo på vikten av att möta kompetensutvecklingen på arbetsmarknaden.

”Vi måste ha ett utbildningsutbud som bättre anpassas efter de som redan har ett jobb, så vi får till den här omställningen. CSN måste få ökade anslag så att de kan hantera det nya omställningsstudiestödet. Regeringen måste också införa etableringsjobben”.