Även företag utan kollektivavtal ska förhandla och informera facket

Enligt lag ska en arbetsgivare förhandla med alla berörda arbetstagarorganisationer i frågor som rör uppsägning på grund av arbetsbrist. Det ska ske redan när arbetsgivaren överväger eller planerar kollektiva uppsägningar.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
MW

Publicerad 14 dec. 2022

Men när Klarna i våras gjorde omfattande neddragningar av personalen varken förhandlade eller informerade de klubben om uppsägningarna. Då menar vi att de inte uppfyllt sina skyldigheter i lagen om medbestämmande.

Därför har Unionen nu stämt Klarna i Arbetsdomstolen (AD) på 1 300 000 kr för brott mot Medbestämmandelagen (MBL).

Skadeståndet är ovanligt stort och det beror på att stämningen berör ett stort antal medlemmar. Unionen är av uppfattningen att det är ett allvarligt brott mot lagen om medbestämmande i arbetslivet.

Det är även ovanligt att ett fackförbund stämmer företag för brott mot MBL.

Det beror på att de allra flesta företag i Sverige har kollektivavtal . Och de som inte har kollektivavtal väljer oftast att tolka reglerna som vi gör. Nu får AD avgöra hur reglernas ska tolkas.

Martin Wästfelt

Förhandlingschef

Info icon Shape info icon
  • Efter att Unionen lämnat in stämningsansökan till Arbetsdomstolen utfärdar domstolen en stämning mot Klarna. Klarna får två till tre veckor på sig att svara på stämningen.
  • Sedan sker en skriftlig växling mellan parterna och efter det träffas man för ett fysiskt möte. Under denna tid kan parterna enas om en lösning på tvisten. Om det inte sker tas ärendet upp i Arbetsdomstolen . Ärendet beräknas att behandlas strax innan sommaren, men mest troligt är att det sker först under hösten 2023.
  • Dom meddelas ett par veckor efter att ärendet behandlats i AD

Notera att en dom i Arbetsdomstolen (AD) är att likställa med en dom i Högsta domstolen (HD). En dom i HD kan inte överklagas. Det kan inte heller en dom i AD.