Att slippa må dåligt på jobbet räcker inte

Ögon i nacken och nålstick. Får inte vara delaktig och kan inte göra rätt. Behandlas som mindre värd och åsidosätts. Vad gör jag för fel? Är jag fel?

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 06 juli 2021

Personer går i korridor Kränkande beteenden i arbetslivet ska inte förekomma men gör det. Unionens Novus-undersökning visar inte bara på förekomst, utan även att sådana beteenden har koppling till hur ledarskapet ser ut. Den visar att sådana beteenden kan medföra tankar på att lämna jobbet och att anställningar avslutas.

När tydliga riktlinjer saknas, inte är implementerade eller inte efterlevs. När ledare inte har förutsättningar och kompetens för att kunna hantera konflikter och arbetsmiljöproblem. Om forum för att lyfta kultur- och arbetsmiljöfrågor saknas, då finns risken att kränkande beteenden kan pågå i det tysta, i det öppna eller däremellan.

Arbetet mot arbetsplatser fria från kränkningar handlar inte bara om att kommunicera nolltolerans. Det handlar om ett återkommande och grundläggande värdegrundsarbete. Det handlar om att fylla policys och rutiner med människa och med arbetsplats, att göra handling av ord och att göra det tillsammans i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

På en arbetsplats och i ett arbetsliv fritt från kränkningar bemöter vi varandra med respekt och tillit, vi jobbar bort misstro och motsättningar. På en sådan arbetsplats finns välfungerande system för att hantera de konflikter som uppstår i arbetslivet i ett tidigt skede, där blir olika perspektiv gemensamma styrkor. På en sådan arbetsplats bär man den gemensamma värdegrunden varje dag, från ledning till medarbetarnivå. En sådan arbetsplats skapar förutsättningar för ett jobb där alla vill och gör varandras bästa, där vi kan stå upp för varandra tillsammans och där vi får vara olika men lika värdefulla.

Ingen ska behöva gå till jobbet med en känsla av att arbetsplatsen, kollegorna eller chefen vill en illa. En arbetsplats där ingen riskerar att bli sjuk eller skadad på och av jobbet är grundläggande, ett arbete för att undvika sådana risker måste vara självklart. Mer än så kan vi skapa arbetsplatser att må bra på och av, att utvecklas och växa med.

Alla bidrar till sådana arbetsplatser och där skapar arbetsgivaren förutsättningar för chefer och kollegor att vara just bra chefer och kollegor.