Arbetsskadad hemma i köket, vad gäller?

På kontoret täcks du av arbetsskadeförsäkringar, till och med under fikapausen. Men vad händer om du skadas i jobbet vid datorn hemma i vardagsrummet?

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 21 okt. 2021

Vad händer om jag blir skadad  under arbetstid när jag jobbar hemifrån?

Den genomsnittlige anställde omfattas av en eller två arbetsskadeförsäkringar; dels den lagstadgade som administreras av Försäkringskassan, dels en kollektivavtalad som administreras av försäkringsbolaget AFA. Båda har samma olycksfallsbegrepp, så de styrs av samma praxis gällande om en olycka ska ses som en arbetsskada eller inte. Därför kallar vi dem helt enkelt för ”arbetsskadeförsäkringen” i texten.

Arbetsskadad vid hemjobb

Om du jobbar hemma och råkar ut för ett olycksfall omfattas du visserligen av arbetsskadeförsäkringen, men till skillnad från om du jobbar på kontoret krävs det att olycksfallet står i påtagligt och i direkt samband med det förvärvsarbete som utförs.

I praktiken betyder det att du på din arbetsplats är skyddad av arbetsskadeförsäkringen även om du snubblar och skadar dig på väg till kaffeautomaten.

Även under pauser är du skyddad av försäkringen, förutsatt att olyckan sker under betald arbetstid. När du däremot jobbar hemifrån är försäkringen inte lika omfattande. Går du från skrivbordet i vardagsrummet till köket för att brygga kaffe är du sannolikt inte skyddad vid ett eventuellt olycksfall, eftersom olyckan inte är direkt orsakad av arbetet utan ”har sin grund i det dagliga livets faror”, så som lagens förarbeten uttrycker det. Men om du råkar ut för ett olycksfall när du jobbar, exempelvis skadar dig på arbetsmaterialet, borde du vara skyddad av försäkringen även när du jobbar hemifrån. 

Men eftersom försäkringsskyddet vid olycksfall är svagare vid arbete i hemmet än vid arbete på arbetsplatsen, vill vi uppmana våra medlemmar att iaktta extra försiktighet när ni jobbar på distans för att i möjligaste mån undvika olyckor.