Alla ska kunna känna trygghet i a-kassan

En kollektivavtalad a-kassa som parterna delvis bär ansvaret för kan ge en bättre försäkring för fler.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 22 nov. 2023

Peter Hellberg, förbundsordförande, Unionen.

Regeringen utreder förutsättningarna för en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Initiativet kommer från PTK , där Unionen ingår, Svenskt Näringsliv, IF Metall och Kommunal, och var en del i principöverenskommelsen om trygghet, omställning och anställningsskydd som slöts i december 2020 – Trygghetsöverenskommelsen.

Utredningens uppdrag är att analysera förutsättningarna för en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring; möjligheten för parterna att delvis ta över ansvaret för densamma. Utredningen har lämnat ett delbetänkande/förslag och det slutliga förslaget läggs fram i december 2024.

Bakgrunden är att vi, inte minst Unionen, under många år har riktat skarp kritik mot arbetslöshetsförsäkringen om vi menar har stora brister när det gäller privatanställda tjänstemän . A-kassan har urholkats sedan 1990-talet och under långa perioder inte alls hållit måttet. För få omfattas och ersättningen är för låg.

Ett skydd att känna sig trygg med 

Genom utredningen vill fack- och arbetsgivarparterna ta reda på om en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring skulle kunna göra arbetslöshetsförsäkringen mer försäkringsmässig, ge ett påtagligt bättre skydd till den enskilde än den statliga a-kassan ger idag, och om arbetsgivarnas kostnader för försäkringen kan minskas. Om i stället parterna har kontroll över a-kassan blir den mer långsiktigt stabil och relevant för löntagare och företagare. Vi vill att a-kassan ska vara ett försäkringsskydd när man blir arbetslös som alla ska kunna känna sig trygga med.

I det förslag som utredningen hittills har presenterat är det oklart hur en kollektivavtalad försäkring ska finansieras. Finansieringsfrågan är en nyckel för att parterna ska kunna få den rådighet över försäkringen som behöver och vi vill ha. Det handlar i grunden om vem som ska bära risken.

Vi behöver hitta en rimlig balans

Andra utestående frågor är hur arbetsgivarna ska kompenseras för kostnaderna för försäkringen, det måste vara en rimlig balans mellan intäkter och utbetalningar, och hur försäkringens stabilitet ska tryggas när konjunkturen viker. Så länge dessa frågor inte har ett svar, är det svårt för oss att bedöma det förslag som utredningen hittills har lämnat.

Det är en hel del svåra frågor som utredningen har att hantera – frågor som många menar är hinder för att en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring överhuvudtaget är möjlig. Men utredningen har i sitt delbetänkande visat att det går att hantera komplicerade frågor och från Unionens sida kommer vi att fortsätta arbeta för att de frågor som ligger till grund för utredningen får en ordentlig genomlysning.