8 tips för ökad jämställdhet på jobbet – redan idag!

Det är den 8 mars, internationella kvinnodagen. Så självklart vill vi ge dig 8 tips på hur man kan förbättra jämställdheten på jobbet – med start redan idag! 

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 13 juli 2021

Skrivbord kalender 8 mars markerat Det är den 8 mars, internationella kvinnodagen. Så självklart vill vi ge dig 8 tips på hur man kan förbättra jämställdheten på jobbet – med start redan idag! 

Ju mer jämställd en arbetsplats är, desto bättre tycks medarbetarnas hälsa bli. Jämställda bolag är enligt studier också mer välmående, det finns ett positivt samband mellan jämställdhet och lönsamhet. Och mångfald gör grupper smartare, eftersom man får fler infallsvinklar.
Men rapporter visar att vi har mycket kvar att göra. Kvinnor får fortfarande bara 90,1 procent av mäns löner. Män tar ut cirka 30 procent av föräldradagarna. Och åtta av 10 börsbolag har ojämställda ledningsgrupper enligt stiftelsen Albrights senaste rapport. Här är Unionens tips på hur ni kommer igång redan idag.

  1. Syna dig själv. Det är viktigt att hela tiden se till sig själv och sina egna sidor. Hur uttrycker och beter du dig mot dina kollegor? Vad kan du göra för att öka jämställdheten? Du kan exempelvis använda könsneutrala ord, eller säga ”alla oavsett kön” istället för ”män och kvinnor.” Nej, du kan inte ändra allt, men du kan bidra. Och minns att goda exempel sprider sig!
  2. Synliggör andra. Får alla samma talutrymme på möten? Tillmäts vissa kollegors idéer och åsikter större värde, medan andra ofta sitter i skuggan? Försök att lyssna aktivt, ge respons och konstruktiv kritik till alla – oavsett kön. Man kan också ha rutiner för hur länge varje person får tala på möten.
  3. Håll emot härskarteknikerna. Sitter du på möten där dina idéer möts av tystnad och där en manlig kollega sedan lyfter din ide som sin egen – och får en helt annan respons?  Att bli osynliggjord är en härskarteknik. Förutom att vända dig till din chef kan du komma överens med en kollega om att ni är varandras mötesallierade. Kollegan kan exempelvis säga ”bra tänkt Martin, vad kul att du också är inne på det spår som Sara nyss lyfte.” Därefter kan din mötesallierade rikta uppmärksamheten mot dig och be dig berätta mer om hur du tänkte att arbetet skulle se ut.
  4. Kolla upp att ni inte har lön efter kön. Ge lön efter position och ansvar, inte efter kön. De flesta chefer och arbetsgivare säger sig ha rättvisa löner – ändå är löneskillnaden mellan kvinnor och män fortfarande 9,9 procent. Det innebär att kvinnor som jobbar mellan kl. 8–17 inte får lön efter 16.12. Så oavsett vad ni tror, kolla fakta genom att göra en lönekartläggning .
  5. Rekrytera rätt. Det börjar redan i annonsen, där det slentrianmässigt ofta används ett språk som kan stöta bort kvinnliga sökanden. Vid rekrytering ska man också vara medveten om att kvinnor tenderar att underskatta sig själva, medan män gärna söker jobb om de uppfyller de flesta kraven (minns det när ni väljer ut folk till intervju). Och söker man talanger via sina nätverk, så ska man tänka på att vi generellt dras till dem som liknar oss själva. Är det fler män som väljer ut kandidater, så är chansen/risken alltså större att valet faller på en man. Se till så att alla sökande får samma frågor som matchas mot kravprofilen som ni har tagit fram – på så sätt lämnar ni mindre utrymme till att det är magkänsla och fördomar som styr valet.
  6. Jämställdhet på alla nivåer. Det räcker inte med att anställa lika många kvinnor och män. Arbeta för jämställdhet på alla nivåer och inom alla affärsområden.
  7. Fördela osynligt arbete. Fördela alla arbetsuppgifter – och nu pratar vi även om att plocka in i diskmaskinen eller handla bullar till torsdagsmötet – jämställt. Annars är det lätt hänt att en större andel kvinnors arbetstid och energi äts upp av småsaker, sådant som inte gynnar karriären.
  8. Underlätta för föräldrar. Oavsett kön ska man ha möjlighet att kombinera jobb och barn. Så försök att planera in möten på tider som inte krockar, med hämtning och lämning av barn. Tillåt om möjligt flexibla arbetstider. Och fråga alla som ska bli föräldrar hur de vill utnyttja sin föräldraledighet.