10 vinster med god arbetsmiljö

Här är 10 vinster med att ha en god arbetsmiljö. Peka på dem nästa gång du diskuterar med arbetsgivaren.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 13 juli 2021

Händer lyfter pokal Får du inte gehör för vikten av arbetsmiljöarbete? Här är vinster med att ha en god arbetsmiljö. Peka på dem nästa gång du diskuterar med arbetsgivaren. Fråga sedan om de har råd att strunta i arbetsmiljöarbete? Eller om det är dags att OSA-säkra arbetsplatsen.

  1. Bättre fysisk hälsa. Genom att förbättra den fysiska arbetsmiljön, exempelvis se över buller, ljus och ergonomi minskar risken för ryggproblem, värk, hjärt- och kärlsjukdomar etcetera.
  2. Bättre psykisk hälsa. En sund organisation med ett gott socialt klimat, där vi agerar schysst gentemot varandra, där det finns balans och man jobbar med jämställdhet och personlig utveckling, minskar riskerna för sömnstörningar, nedstämdhet, depression och ångestproblematik.
  3. Lägre sjukfrånvaro. Sjuktalen i Sverige är höga, men det finns ett positivt samband mellan en bra arbetsmiljö, ett gott arbetsklimat och låg sjukfrånvaro.
  4. Lägre personalomsättning. Kompetent personal är en av företagets eller organisationens främsta konkurrensfördelar – och det är kostsamt att rekrytera och lära upp nya. Men människor som trivs och mår bra tenderar att stanna längre på sina jobb.
  5. Locka fantastiskt folk. Arbetsplatser där människor mår bra är attraktiva arbetsgivare, som lättare lockar till sig talanger. Så stärk er image!
  6. Prestera mera. Forskning från KI visar att de som upplever arbetsmiljöproblem skattar cirka 30-40 procents lägre arbetsförmåga – per arbetad timme! När du kommer ifrån den osunda stressen, så frigörs energi. Både kreativitet och produktivitet tenderar att bli bättre.
  7. Engagemanget ökar – de anställdas engagemang i företaget eller organisationen ökar.
  8. Bättre intryck. Den som mår bra och trivs med sitt jobb, utstrålar också detta, vilket kunder, klienter, elever noterar.
  9. Färre olyckor. Den som är ohyggligt stressad och trött har ett försämrat omdöme och svårare att koncentrera sig, vilket kan leda till fler misstag och olyckor. Tvärtom gäller också: Vid en god arbetsmiljö är tillbuden färre.
  10. Klirr i kassan. Verksamhetens ekonomi förbättras när frisktalen ökar, sjukfrånvaron minskar och genom att färre personer behöver rekryteras. Och med ökad produktivitet följer ökad lönsamhet.