Unionen 2020 - kraftsamling och omställning i pandemins spår

2020 blev ett år präglat av coronapandemin. Unionen har lagt stort fokus på att lindra pandemins effekter för medlemmar och för jobben. Läs mer om detta och allt annat som Unionen har arbetat med under ett intensivt år.

Videosamtal

Unionens årsrapport 2020 - filmversionen

Unionen och coronapandemin

Korttidsavtal snabbt på plats

När smittspridningen tog fart i mars 2020 blev konsekvenserna stora för  arbetsmarknaden, Unionens medlemmar och förbundets verksamhet. På bara några veckor tecknades centrala avtal om korttidsarbete på drygt 80 avtalsområden. En
förutsättning för att företag med kollektivavtal skulle kunna teckna lokala avtal. På kort tid fanns förutsättningar för medlemmar i hårt drabbade branscher att gå ner i arbetstid med ekonomiskt stöd av staten. I april 2020 omfattades ungefär 100 000 av Unionens medlemmar av korttidsarbete. (också kallat permitteringsstöd).

Bild tangentbord och munskydd

Organisationen ställer om

På grund av krisen fattades det beslut under våren att prioritera förhandling , rådgivning och stöd till medlemmar och förtroendevalda. De verksamheter som inte direkt arbetade mot de prioriterade områdena behövde ställas om och många medarbetare fick ändrade arbetsuppgifter under det resterande året för att bidra till arbetet med att stötta medlemmar. Samtliga fysiska kurser och aktiviteter för såväl förtroendevalda som medlemmar ställdes in och det drogs snabbt igång ett förbundsgemensamt arbete för att erbjuda digitala medlemsaktiviteter. All extern kommunikation och marknadsföring anpassades för att möta behoven i krisen. 

Rekordhögt tryck på rådgivning och förhandling

Under våren var det ett mycket högt tryck på Unionens rådgivning och förhandlingsverksamhet. I mars månad var trycket som allra högst och då registrerades ungefär fem gånger fler förhandlingsärenden än normalt och antalet samtal till facklig rådgivning ökade med 65 procent.

270 000 rådgivningssamtal och 132 000 rådgivningsmejl under 2020

Tack vare att både rådgivning och regionernas förhandlingsverksamhet stärktes upp med extra bemanning har tillgänglighet för både medlemmar och förtroendevalda varit god under hela krisen.

Läs mer i Unionens verksamhetsberättelse för 2020.

Rekordstor medlemstillväxt 2020

Medlemstillväxten för 2020 var rekordstor med en ökning på 29 746 yrkesverksamma medlemmar (inklusive egenföretagare). I och med detta passerades 700 000-gränsen – vid årsskiftet 2020/2021 hade Unionen 704 189 medlemmar totalt. Det innebär att Unionen fortsatt är Sveriges största fackförbund.

Avtal 2020 logotyp Avtalsrörelse - i två akter med paus

Efter ett treårigt avtal var 2020 återigen ett avtalsår då nya kollektivavtal skulle förhandlas fram på Unionens cirka 80 avtalsområden. Förhandlingarna om kollektivavtal inleddes med Industrin och fördes som planerat. Men den stora smittspridningen av coronaviruset i slutet av mars gjorde att parterna gemensamt fattade beslut om att förlänga befintliga avtal med sju månader och förhandlingarna pausades. Den 1 oktober återupptogs förhandlingarna med samma krav och ingångsvärden. Trots det svåra läget nådde Facken inom industrin där Unionen ingår framgång utifrån de ställda kraven när Märket sattes den 1 november. Industrins nya kollektivavtal skapade genom längd, nivå och innehåll förutsättningar för reallöneökningar, stabilitet och långsiktighet.

Till avtal 2020

Trygghetsöverenskommelsen - bra för dig, din arbetsplats och samhället

Med trygghetsöverenskommelsen, även kallad las-förhandlingen, finns nu en gemensam linje för att du ska få bra ekonomiska möjligheter och tid att fortsätta att uppgradera din kompetens genom arbetslivet. Trygghetsöverenskommelsen träffades i oktober 2020 och har förhandlats fram mellan Unionen och flera andra fackförbund tillsammans med arbetsgivarsidans Svenskt Näringsliv. Förhandlingsresultatet kan sammanfattas i tre huvudpunkter:

 • Kraftigt förbättrade ekonomiska och praktiska möjligheter till utbildning under
  arbetslivet, både för anställda och för
  personer som är mellan jobb.
 • Betydande förbättringar av visstidsanställdas möjligheter till omställning
  och utbildning under arbetslivet.
 • Ett starkt och tydligt fackligt inflytande behålls, liksom regler som motverkar
  godtycke vid uppsägning .

Överenskommelsen har lämnats över till regeringen för att nödvändiga lagändringar och ekonomiska förutsättningar ska falla på plats. 

Anställningstryggheten idag och vägen framåt - Unionens podcast

Unionens chefsekonom Katarina Lundahl leder ett samtal mellan förbundsordförande Martin Linder och förhandlingschef Martin Wästfelt om framtidens anställningstrygghet.

"Arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet är en naturlig del av Unionens arbete"

Arbetet för stabilitet på arbetsmarknaden och för en hållbar arbetssituation för Unionens medlemmar har varit viktigare än någonsin under pågående pandemi. Läs mer i Unionens hållbarhetsrapport för 2020 om förbundets arbete för ett hållbart arbetsliv.

Fortsatt satsning på digitalisering under 2020

Utbildningar, kurser och aktiviteter fick i och med pandemin snabbt stöpas om i digital form. Bland andra digitala satsningar under året märks bland annat också ny ansökan om ersättning från inkomstförsäkringen, digitaliserade kollektivavtal, nytt årsmötesverktyg för klubbar med mera.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg