Förbundsrevisor

Din uppgift som förbundsrevisor är att granska verksamheten och bedöma om Unionen jobbat utifrån kongressens beslut och medlemmarnas bästa.

Dina uppgifter som förbundsrevisor

Som förbundsrevisor granskar du förbundsstyrelsens arbete från det att du blir vald och fram till nästa kongress , fyra år framåt. Du granskar inte ekonomi och räkenskaper, utan endast verksamheten. Du bedömer om förbundsstyrelsen jobbat i linje med Unionens mål och utifrån alla medlemmars bästa. För att kunna avgöra det tar du och de andra förbundsrevisorerna del av styrelsens handlingar och protokoll och närvarar vid några av styrelsens möten. 

Det ni kommer fram till presenteras som en granskningsrapport på nästkommande kongress . Rapporten är viktig, eftersom den hjälper kongressombuden att avgöra om de ska bevilja styrelsen något som kallas för ansvarsfrihet. Får styrelsen ansvarsfrihet betyder det att kongressombuden tycker att styrelsen gjort rätt saker och jobbat för medlemmarnas bästa under den gångna kongressperioden. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg