Det är för kul för att vilja byta

”Om man bortser från vissa rent kommersiella företag har jag svårt att se någon arbetsgivare som så tydligt satsar på kompetensutveckling av sin personal som Unionen gör.” Det säger Hakar Altahir, vars väg in i Unionen gick via deltidsjobb som studentinformatör, och som nu fem år senare tagit steget till att bli gruppchef för ombudsmän inom förbundets största region .

Hakar Altahir

Hakar menar själv att det är en kombination av att ha haft chefer som har trott på honom och en egen vilja att anta utmaningar som har drivit hans karriär inom Unionen framåt. Samtidigt som han studerade till historia- och religionslärare jobbade han extra som studerandeinformatör i ett samarbete mellan flera fackförbund. När Unionen började driva egen verksamhet blev han studerandeombudsman med placering på Unionens regionkontor i Jönköping. Regionchefen såg hans potential och erbjöd en tjänst som värvare, och bara ett halvår senare som ombudsman .

– Jag var ung och har invandrarbakgrund, och bar på förutfattade meningar vad det innebär. Dessutom visste jag inte särskilt mycket om fackföreningsvärlden. Jag hade i det läget inte själv några idéer om att jag skulle kunna avancera. Men hon såg mig verkligen och var beredd att satsa.        

Under 2018 fick Hakar, i hård konkurrens med många andra, plats i Unionens talangprogram, för anställda som vill kompetensutveckla sig för en framtida chefsroll inom organisationen. Det ledde fram till att han sedan sommaren 2019 är chef för en grupp ombudsmän inom Unionens Stockholmsregion.

– Igen var det en chef som pushade mig att ta steget och söka utbildningen. Innan studierna hade jag jobbat på McDonalds, där jag haft ledarskapsroller. Jag visste att jag tyckte om att leda människor. Men för mig har det också varit viktigt att höra att jag är önskad, och jag har behövt mogna för att våga ta de här kliven.

Nu när han själv är chef försöker han ta med sig de positiva erfarenheter han har fått från andra chefer och människor i sitt liv.

– Man leder som man har lärt. Jag har flera starka förebilder i livet och det känns naturligt att plocka in de positiva erfarenheter de har gett mig i mitt eget ledarskap. Det är självklart för mig att kompetensinventera medarbetarna i min grupp och höra om och i så fall hur de vill utvecklas. Det är verkligen synd om en chef missar en person som vill blomma och sprida frön som gynnar hela organisationen.

Vid sidan av vikten av bra chefer i organisationen pekar han på förbundets systematiska arbete för att följa upp medarbetarnas kompetensbehov som en framgångsfaktor.

– För den som är tydligt med vad den vill ger Unionen stora möjligheter att utvecklas. 

Men vad hände då med hans ursprungsplaner om att bli lärare?

– Utmaningar är en viktig drivkraft i mitt arbetsliv. Jag tror inte att jag kommer att jobba med det jag gör idag resten av livet. Men för tillfället ligger planen att bli lärare på hyllan. Jag mår bra i livet och känner att det är för kul på Unionen för att jag skulle vilja byta.   

Jobba på Unionen

På vår karriärsida kan du läsa mer om att jobba på Unionen och se vilka tjänster som är lediga just nu.