Ytterligare avtal undertecknade av Unionen och Almega

Nya kollektivavtal har idag tecknats mellan Unionen och Almega Tjänsteföretagen Tjänstemannaavtalet, Medieföretagen (fd MIA HTF) samt Almega Tjänsteförbunden Lagring och distribution.

De nya avtalen inom Almegas avtalsområden följer liksom tidigare avtal märket med ett samlat avtalsvärde om 7,4 procent över en avtalsperiod om två år. Avtalsperioden är 1 maj 2023 – 30 april 2025.

Följande gäller för avtalen

  • Lönerevision med pott 4,1 procent den 1 maj 2023 och 3,1 procent den 1 maj 2024.

  • Avtalets lägsta löner höjs med 1350 kronor 2023 och med 3,1 procent 2024.
  • 0,2 procent i ytterligare flexpensionsavsättning från och med 1 maj 2024. Det totala värdet är därefter 1,3 procent i avsättning till flexpension.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg