Ytterligare avtal signerade

Nu har avtal träffats inom Byggföretagen samt inom följande av Almegas avtalsområden: Tjänsteförbunden Serviceföretagen, Tjänsteförbunden Utveckling och Tjänster, Tjänsteföretagen Tjänstemannaavtalet 259 / MIA-HTF och Tjänsteförbunden Lagring och distribution.

Nedan listar vi de viktigaste punkterna i överenskommelserna. Samtliga förhandlingar har landat i överenskommelser som följer märket.

Byggföretagen:

  • Löneökningar under perioden om 7,0 procent.
  • Särskild satsning på höjda lägstalöner.
  • Ytterligare avsättningar till deltidspension om 0,2 procent 2023 och 0,2 procent 2024.

Almega Tjänsteförbunden, Serviceföretagen:

  • Löneökningar under perioden om 7,2 procent.
  • Ytterligare avsättning till flexpensionen om 0,2 procent (totalt 1,3 procent) från och med den 1 april 2024.

Almega Tjänsteförbunden Utveckling och Tjänster:

  • 7,2 procent till löneökningar till Unionens medlemmar på arbetsplatsen sett över hela avtalsperioden. Löneökningar fördelas individuellt på två lönerevisioner. Löneavtalet på arbetsplatsen styr hur stor just din löneökning blir. 

  • Ny flexpensionsavsättning 0,2 procent, totala värdet till  ITP  1,3 procent vid avtalsperiodens slut.

Almega Tjänsteföretagen Tjänstemannaavtalet 259 / MIA-HTF och Almega tjänsteförbunden Lagring och distribution:

  • Lönerevision med pott 4,1 procent 1 2023 och 3,1 procent 2024
  • Avtalets lägsta löner höjs med 1350 kronor 2023 och 3,1 procent 2024.
  • 0,2 procent i ytterligare flexpensionsavsättning 2024. Det totala värdet är därefter 1,3 procent i avsättning till flexpension.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg