Sobona har sagt upp avtalen med Unionen

Unionen kommer därför att lämna dessa avtal, och fackförbundet Vision tar över ansvaret för att teckna kollektivavtal för tjänstemännen på Unionens tidigare områden.

Arbetsgivarorganisationen Sobona har sagt upp avtalen Återvinning, Flygplats, Besöksnäring samt Trafik med Unionen. Unionen och Vision har träffat en gränsdragningsöverenskommelse som innebär att Vision tar över ansvaret för att organisera tjänstemän på Unionens tidigare avtalsområden, Vision kommer fortsätta träffa kollektivavtal med Sobona. 

Sobonas kollektivavtal tillämpar i princip samma allmänna anställningsvillkor för alla arbetstagare oberoende av fackförbund. Unionens medlemmar rekommenderas att byta till Vision för att bäst kunna bli företrädda i fackliga frågor  på arbetsplatsen. Unionens avtal med Sobona för Återvinning, Besöksnäring och Flygplats upphör att gälla 2020-03-31. För Trafik upphör avtalet 2020-09-30.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg