Påverka det som påverkar dig

Avtalsrörelsen 2025 rullar i gång och nu kan du som medlem och förtroendevald påverka vilka frågor vi ska prioritera i förhandlingarna. Under våren 2024 finns det många möjligheter att göra sin röst hörd i det vi kallar för insamlingsfasen. Vi vill veta vad som är viktigast för dig. En god löneutveckling? Tydligare regler vid distansarbete? Ökad möjlighet till ostörd fritid?

- Insamlingsfasen inför Avtal 2025 är nu i gång på riktigt och startskottet gick efter julledigheterna genom att medlemsenkäten Tryck till öppnades upp. Inför denna avtalsrörelse finns den även på engelska. Visst är det bra!, säger Ninna Aslan, mobiliseringsansvarig och sektionschef på Unionens avdelning Avtal och Politik.

Olika vägar till påverkan

Det finns många möjligheter att göra sin röst hörd under våren. Ta en paus under årsmötet och be alla att trycka till. Eller påminn om att deadline för att nominera kandidater till det viktiga uppdraget som ledamot i avtalsdelegationerna är den 10 mars.

- En uppmaning till alla klubbar är att ta chansen att påverka inför kommande avtalsförhandlingar. Till din hjälp finns en kort ppt-presentation och en film som enkelt förklarar vad en avtalsrörelse är och varför det är viktigt att vara med att påverka som medlem i Unionen, berättar Ninna.

T(r)yck till

Favorit i repris. Inför avtalsrörelsen 2023 fick vi in cirka 13 000 svar på enkäten som undersöker vilka frågor som är viktigast för Unionens medlemmar. Inför 2025 satsar vi på 20 000 svar. Hjälp oss att nå målet!

Aktivt årsmöte

Under februari håller de flesta klubbar sina årsmöten. Det är ett bra tillfälle att lyfta avtalsrörelsen. Årsmötet har möjlighet att påverka vilka personer som ska företräda medlemmarna under avtalsrörelsen genom att:

  • Nominera personer som ska ingå i de branschdelegationer som förhandlar just era avtal. Nomineringar ska vara inne senast den 10 mars. Förbundsrådet väljer branschdelegationer den 20 maj.
  • Välja ombud till regionrådet, som i sin tur utser förbundsrådsombud.

Medlemsdialoger

Årets nykomling! Under januari till april, inför avtalskonferenserna, kommer regionstyrelserna att föra medlemsdialoger med förtroendevalda och medlemmar. Syftet är att öka medlemsengagemanget genom att öka möjligheterna till påverkan. De inspel som fångas upp i medlemsdialogen presenteras på avtalskonferenserna.

Avtalskonferenser

I april och maj bjuder Unionens regionstyrelser in till avtalskonferenser. Där finns möjlighet till fördjupning och diskussion om avtalsrelaterade frågor. Alla inspel sammanfattas efter konferensen och ingår som en del av insamlingen för att identifiera vilka frågor som är viktigast för Unionens medlemmar.  

Skriv motioner

Senast den 14 augusti ska motioner vara registrerade för att de ska kunna behandlas av avtalsförbundsrådet i oktober. Påverka genom att skriva motioner med konkreta förslag till avtalsförändringar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg