Nya avtal med Visita och Medieföretagen

Unionen har tecknat nya kollektivavtal på avtalsområdena Visita Besöksnäringens tjänstemannaavtal och Medieföretagen Tidningsföretag.

Visita Besöksnäringens Tjänstemannaavtal

  • 7% till löneökningar till Unionens medlemmar på arbetsplatsen sett över hela avtalsperioden. 

  • Lönerevision  1 juni 2023 och 1 juni 2024.
  • Ny flexpensionsavsättning 0,4%, totala värdet till  ITP  1,5% vid avtalsperiodens slut.

Avtalets innehåll

Medieföretagen Tidningsföretag

  • 7,2% till löneökningar till Unionens medlemmar på arbetsplatsen sett över hela avtalsperioden. Löneökningar fördelas individuellt på två lönerevisioner. 
  • Lönerevision  1 juni 2023 och 1 juni 2024.
  • Ny flexpensionsavsättning 0,2%, totala värdet till  ITP  1,3% vid avtalsperiodens slut.

Avtalets innehåll

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg