Krav växlade på avtal Gym och Friskvårdsföretag

Unionen har nu växlat krav på avtalsområde Almega Tjänsteföretagen Gym och Friskvårdsföretag.

Nuvarande avtal skulle egentligen ha omförhandlats till den 31 augusti 2020 men liksom de flesta andra avtal Unionen tecknar förlängdes avtalet med sju månader på grund av pandemin. Det innebär att det förlängda avtalet löper på till 31 mars 2021.

Nu har krav växlats med motparten och nu väntar förhandlingar för att komma överens om ett nytt kollektivavtal innan den 31 mars.

Några av Unionens branschspecifika krav är:

  • All tid som utför för arbetsgivarens räkning ska anses som arbetad tid och ersättas därefter
  • För att skapa en trygghet ska anställda utan sysselsättningsgrad erbjudas sysselsättningsgrad samt möjlighet till garanterad lön
  • Reallöneökningar

Det är alltid båda parters krav som är utgångspunkten för förhandlingarna och här kommer exempel på några av kraven som arbetsgivarsidan ställt: 

  • Övertidsersättning utgår endast efter fullgjord årsarbetstid
  • Förändringar i avtalet kopplade till åldersförändringar i LAS

    

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg