Krav växlade med Fremia – Civilsamhället

Samtidigt som vi går in i slutförhandlingar för avtalen inom industrin fortsätter kravväxlingar och förhandlingar även inom övriga avtalsområden. Föregående vecka växlades krav med Fremia - Civilsamhället.

Våra krav

  • Löneutrymmet ska öka med 4,4 % och löneavtalets lägsta löner ska höjas därutöver.   
  • Förstärkta regler som begränsar mängden restid och möjlighet till återhämtning efter en längre resa.
  • Tillföra avtalet motsvarande kompensation vid ledighet med förebyggande sjukpenning som med vanlig sjukpenning.
  • Skrivningar kring arbetstidens förläggning med beaktande av möjligheten att förena arbete med familjeliv och socialt liv införs.
  • Bättre kompensation för bortavtalad övertidsersättning .

Arbetsgivarnas krav
 

  • Ta bort den förlängda uppsägningstiden för anställda som passerat 55 år, och har 10 års sammanhängande anställningstid.
  • Förlänga uppsägningstiden vid egen uppsägning , från tjänstemannens sida.
  • Utöka begränsningsperioden från 4 månader till 12 månader.
  • Fryst lägstalön för anställda som fyllt 24 år.

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg