Facken inom industrin - "rätt innehåll avgör"

På tisdagseftermiddagen överlämnade Unionen tillsammans med Facken inom industrin sitt svar på den översiktliga skiss som de opartiska ordförandena lämnat till parterna.

Unionen är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att innehållet är det rätta.​

​​​​Utgångspunkten för Unionens avtalskrav är ett ettårigt avtal. Kraven är ställda från den första april 2020. Den översiktliga skissen från opartiska ordförande (Opo) har som inriktning att parterna träffar ett 29 månaders avtal.

Förbunden är beredda att träffa ett längre avtal, förutsatt att löneökningarna är de rätta, att det finns med ytterligare avsättningar till flexpension och att vi får gehör för vårt krav om vab-utfyllnad.

Dessa reservationer gäller oavsett avtalsperiodens längd. Våra medlemmar måste också kompenseras för den uppskjutna avtalsrörelsen, alltså den tid som passerat sedan avtalen löpte ut den 1 april och vi sluter ett nytt avtal den 31 oktober.

Facken inom industrin konstaterar att arbetsgivarna på ett antal avtalsområden vidhåller långtgående krav på försämringar av gällande avtal. En förutsättning för ett avtal, oavsett avtalsperiodens längd, är att dessa förslag inte finns med i en kommande hemställan.

Läs pressmeddelandet

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg