Avtal klart för Gröna Arbetsgivare - Lantbrukstjänstemän

Unionen har nu tecknat ett avtal som kommer att gälla under 27 månader fram till och med 2023-05-31.

Det nya avtalets totala värde är 5,03 procent och sträcker sig från 1 mars 2021 till 31 maj 2023. Utöver löneökningar under avtalsperioden görs nu avsättning till systemet för deltidspension (flexpension). 

Därefter upphör Lantbrukstjänstemannaavtalet att gälla och avtalet för Jordbruksrelaterade företag gäller då fullt ut. 

Mer information på avtalets sida här på unionen.se

Tillbaka till avtalswebben.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg