Avtal klart för Fremia industri- och tjänsteföretag - byter namn till Tjänstemän inom näringslivet

Kollektivavtalet Tjänsteföretag upphör. Medlemmar inom avtalsområdet kommer att omfattas av villkoren inom kollektivavtalet Industriföretag. Dessutom byter Industriföretag namn till Tjänstemän inom näringslivet, för att tydliggöra att det nu omfattar de båda tidigare avtalens verksamheter och tjänstemän. Dessutom finns nu ett nytt kollektivavtal på plats för de kommande två åren.

I de tidigare kollektivavtalen har närliggande verksamheter fördelats på två olika avtal. Genom att nu samla tjänstemännen inom industri- och tjänsteföretag, kan parterna arbeta gemensamt och strukturerat med att utveckla avtalet Tjänstemän inom näringslivet.

- Den här förändringen ger våra medlemmar som tidigare hade avtal inom Fremia Tjänsteföretag bättre villkor. Det gäller de rent ekonomiska villkoren där det nya avtalet till exempel ger högre avsättning till deltids-/flexpension samt bättre regler för föräldralön . Men det innebär också starkare skrivningar kring det fackliga inflytandet i löneprocessen, säger Molly Aulin, avtalsansvarig ombudsman på Unionen.

Nytt kollektivavtal tecknat

Ett nytt kollektivavtal har också tecknats för avtalsområde Tjänstemän inom näringslivet. Det nya avtalet gäller 2023-04-01 – 2025-03-31 och följer märket.  

  • Kollektivavtalet Fremia Industriföretag byter namn till Fremia inom näringslivet.
  • Lägsta löneökningsutrymme 3,9 procent den 1 april 2023 och 3,1 procent den 1 april 2024, om lokal överenskommelse om annat inte träffas.
  • Avsättningar till deltidspension görs med 0,2 procent den 1 april 2023 och 0,2 procent den 1 april 2024, till en sammanlagd avsättning om 2,0 procent.
  • De lägsta lönerna räknas upp med 1 350 kronor i april 2023 samt 3,1 % i april 2024.
  • Den 1 april 2023 garanteras varje medlem en löneökning på 700 kronor samt 525 kr den 1 april 2024.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg