3 % löneökning och mer till flexpension

Den 4 november presenterade Facken inom industrin sina gemensamma krav inför 2020 års avtalsrörelse.

De gemensamma kraven är bland annat:

  • 3,0% löneökningsnivå samt lägsta löneökning om 530 kronor - löneökningar på en långsiktigt hållbar nivå kräver att konkurrenskraft och inflationsmål beaktas vilket görs i ställt krav.
  • Fortsatt avsättning till flexpension/deltidspension
  • Åtgärder för minskade arbetsskador och förbättrad rehabilitering
  • Krav på att det upprättas en handlingsplan där det kartläggs vilka åtgärder som ska göras för att förhindra negativa effekter till följd av frånvaro från arbete på grund av föräldraledighet.

Läs mer om de gemensamma avtalskraven i pressmeddelandet från Facken inom industrin. (I Facken inom industrin ingår Unionen, Sveriges Ingenjörer, If Metall, GS och Livsmedelsarbetareförbundet)

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg