Att företräda och stötta medlemmarna gör jobbet intressant

Tvister om lön, uppsägningar och diskriminering. Som förbundsjurist på Sveriges största fackförbund Unionen företräder Sverker Wickberg medlemmar i olika arbetsrättsliga tvister. – Det är ett varierande jobb där man verkligen känner att man kan göra skillnad, säger han.

Sverker Wickberg Unionen Nyutexaminerade jurister har många spännande karriärvägar att välja på, både inom offentlig och privat sektor . Sverker Wickberg, förbundsjurist på Unionen, arbetade i några år på advokatbyrå och i domstol innan han sökte sig till Unionen 2015.

- Jag ville jobba med arbetsrättsliga frågor och lockades av ombudsrollen där man företräder medlemmarna och driver civilrättsliga tvister i domstol och skiljenämnd, säger Sverker Wickberg.

När han nyligen mötte juriststudenter på ett event, för att berätta om vardagen som jurist på ett fackförbund, var det många studenter som överraskades av att arbetet till stor del går ut på att driva domstolsärenden.

- Att arbeta som förbundsjurist på ett fackförbund är inte helt olikt det på en advokatbyrå. Arbetsmetoderna är desamma till stor del, säger han. Den största skillnaden är att det är lättare, som förbundsjurist, att hitta en balans mellan arbetet och livet i övrigt.

Med 680 000 medlemmar är Unionen Sveriges största fackförbund. Sverker Wickberg konstaterar att han och kollegorna, som består av ca 20 arbetsrättsjurister, inte sitter sysslolösa.

- Ärenden fördelas efter avslutad lokal eller central förhandling . Förbundsjuristens uppgift är att i ett första steg bedöma om ett ärende kan få ett positivt utfall vid en prövning i domstol. Något som krävs för att vi ska ta ärendet vidare tillsammans med medlemmen, säger han.

Variationen av ärenden är en av de saker han tycker gör jobbet intressant. Det handlar om allt från löneindrivningsärenden, LAS- och kollektivavtals-tvister, till diskrimineringsmål m.m.

- Många kopplar nog diskrimineringsfall till Diskrimineringsombudsmannen men i arbetslivet är det fackförbunden som driver många av de tvisterna. En annan del av jobbet är att ingå som sakkunnig vid utredningar och besvara remisser, säger Sverker Wickberg.

Att bidra till ett tryggt arbetsliv går som en röd tråd genom det dagliga arbetet i hela förbundet. Medarbetarna ska ges kraft att göra skillnad för medlemmarna.

-Som förbundsjurist möter du dagligen medlemmar i behov av hjälp och det känns bra att kunna hjälpa och ge stöd till personer i olika arbetsrättsliga tvister.

– Jag gillar kombinationen av att arbeta självständigt men tillhöra ett team av andra jurister. Vi arbetar tätt ihop med att göra bedömningar och utvärderingar av ärenden. De är ett väldigt bra bollplank samtidigt som vi utvecklar varandra.

Kontinuerlig kompetensutveckling är en självklar del av arbetsvardagen.

– Cheferna uppmuntrar till ny kunskap, det ses som en självklarhet att hålla sig uppdaterad inom sitt område. Jag har vidareutbildat mig inom flera områden under min tid här.

Vad får dig att trivas på Unionen?

– Efter två år av hemarbete under pandemin längtar jag till att träffa kollegorna på vårt kontor i centrala Stockholm. Jag trivs mycket bra i min roll och har de bästa kollegorna.

Jobba på Unionen

På vår karriärsida kan du läsa mer om att jobba på Unionen och se vilka tjänster som är lediga just nu.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg