Anna-Lenas filmintresse blev hennes jobb

Anna-Lena Jaktlund landade på Unionen genom ett föräldravikariat som kommunikatör. Hon skrev texter, formgav trycksaker och planerade olika kommunikationsinsatser. Men i bakgrunden fanns hela tiden en önskan om att jobba med rörlig media. Idag, fem år senare, är hon en nyckelspelare på Unionens inhousebyrå, med både tekniskt och kreativt ansvar för att driva och utveckla förbundets videoproduktion.

Anna-Lena Jaktlund

– Min upplevelse är att det finns stora möjligheter att utvecklas inom Unionen om man vill. Det är en stor organisation och det händer mycket. Dessutom finns en bra struktur där vi regelbundet har individuella utvecklingssamtal med närmaste chef. Det ger möjligheter att både inför sig själv och i relation till sin chef, reflektera och tydliggöra vart man vill och på vilka sätt man behöver utveckla sin kompetens för att nå dit.    

Filmintresset hade hon med sig när hon började på Unionen. Förutom en kommunikatörsutbildning har hon en konstexamen från Konstfack med inriktning på ljud och video och hade även läst ett år på Stockholms Filmskola. Redan tidigt uttryckte hon sitt intresse för att jobba med rörlig media och när förbundet tog beslut om att bygga upp en inhousebyrå med egen videoproduktion var hon tydlig om att hon ville vara en del av arbetet. Sedan dess har behovet av filmat material ökat kraftigt.

Idag har hon titeln Creative video producer och säkerställer bland annat att Unionens filmade material håller hög teknisk och kreativ kvalitet. Hon projektleder och kvalitetskontrollerar också större videoproduktioner, där en extern byrå står för filmande och redigering.

– Vi gör mer och mer av videoproduktionen själva. Vårt arbete ska bidra till att stärka Unionens varumärke, vilket innebär att det ska vara proffsigt gjort. Vi filmar till exempel alltid med riktiga kameror istället för med mobiler. På det området har ledningen varit jättebra. Vi har fått de resurser vi behöver för att kunna uppgradera film- och ljudutrustning samt servrar och programvaror.

Minst lika viktigt är att man även har fått gå flera kurser för att stärka kompetensen.

– Vi är nu flera som jobbar med videoproduktion, och alla har fått gå kurser för att kompensutveckla sig. Det känns väldigt bra att Unionen som arbetsgivare är positiva till den omställning vi gör från att ha jobbat mycket med trycksaker till att jobba med rörligt material och att man är beredda att satsa på oss.  

Vad har hon då för råd att ge till de som börjat på Unionen och känner att de vill utvecklas?

– Jag upplever Unionen som en utvecklande organisation som satsar på sina medarbetare. Vill man utvecklas så är möjligheterna stora. Men det krävs såklart att man är tydlig med vad man kan och vad man vill. Sitt inte och håll på en kompetens.

Jobba på Unionen

På vår karriärsida kan du läsa mer om att jobba på Unionen och se vilka tjänster som är lediga just nu.