Aktuellt

Här hittar du aktuella artiklar och nyheter om Unionen.

Aktuellt

2019-03-19
Pressmeddelande: Var tredje arbetsmiljöombud tycker att arbetsgivarens kunskap om den psykosociala arbetsmiljön är dålig. Det visar Arbetsmiljöbarometern, Unionens årliga undersökning om arbetsmiljö. – Det är alarmerande. De flesta arbetsmiljöproblem som tjänstemän stöter på är psykosociala. Arbetsgivare måste förbättra sin kunskap, säger Martin Linder ordförande i Unionen.
2019-03-04
Pressmeddelande: Unionen är ett inkluderande förbund som välkomnar alla tjänstemän i den privata sektorn.
2019-02-20
Pressmeddelande: Sju av tio tjänstemän i privat sektor känner sig stressade av jobbet, enligt Unionens Stressindex. Det är en ökning med tio procent sedan förra årets mätning. Allra mest ökade stressen i Blekinge, Västerbotten och Dalarnas län.
2019-02-12
Pressmeddelande: Drygt fyra av tio uppger att de läser jobbmejl en eller flera gånger om dagen när de är lediga. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen. – Det är arbetsgivarens ansvar att sätta tydliga gränser för när en medarbetare förväntas läsa och svara på jobbmejl, säger Martin Linder förbundsordförande för Unionen.
2019-02-11
Pressmeddelande: Det starka konjunkturläget har för många svenska företag inte ändrats det senaste kvartalet. Det visar Unionens Snabbpanel, en undersökning som besvarats av Unionenklubbar på drygt 200 företag med sammantaget över 300 000 anställda.
– Konjunkturtoppen är nådd men läget för det svenska näringslivet ser stabilt ut, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

 
2019-01-29
Pressmeddelande: De senaste sex åren har det blivit allt vanligare att vobba istället för att vabba. Främsta anledningen till att man vobbar är att hinna med sina arbetsuppgifter. Samtidigt uppger drygt fyra av tio tjänstemän att de helst skulle slippa att vobba. – Det är en lagstadgad rättighet att vabba. Arbetsgivaren ska organisera jobbet så att man har möjlighet att göra det om man så önskar, säger Martin Linder, förbundsordförande för Unionen.
2019-01-18
Pressmeddelande: Unionen, Sveriges största fackförbund i det privata näringslivet, fortsätter att växa och vid årsskiftet hade Unionen totalt 664 464 medlemmar. Det är en ökning med över 15 000 medlemmar under år 2018. Antalet yrkesverksamma medlemmar ökade till 551 522.
2018-12-17
Pressmeddelande: De senaste veckorna har Unionens internationella resor granskats av Aftonbladet. Vi har fått kritik för att vi har rest i business class och att det tillåtits att ta semester i samband med tjänsteresor. Det har med rätta lett till reaktioner från medlemmar. Vi välkomnar granskningen och har beslutat att ändra resepolicyn.
2018-12-12
Pressmeddelande: Idag fattar Riksdagen sitt budgetbeslut. Allt tyder på att det är M och KD:s reservation som går igenom. Unionen anser att viktiga reformområden är utelämnade. – Sverige står inför en framtida konjunkturnedgång. Tillgång på rätt kompetens är avgörande för om företag väljer att lokalisera sin verksamhet i Sverige. Vi behöver reformer som stärker Sveriges förmåga till omställning och gör svensk ekonomi mindre sårbar, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.
2018-12-06
Pressmeddelande: Just nu uppmärksammar media att flera fackförbund, däribland Unionen, reser på internationella uppdrag, där det förekommit att man åkt business class.
2018-11-29
Pressmeddelande: Unionen begär resning hos Högsta domstolen för den kollektivavtalade rätten till förlängd uppsägningstid vid verksamhetsövergång.  – Det är en principiellt viktig fråga där Unionen inte kan acceptera domen från Arbetsdomstolen, säger Martin Wästfelt, chefsjurist på Unionen.
2018-11-15
Pressmeddelande: Var tredje kvinna i det privata näringslivet upplever att föräldraskapet har påverkat lönen negativt och var fjärde anser även att föräldraskapet har påverkat karriären negativt. – Det ska inte straffa sig för kvinnor att bli föräldrar. Kvinnor ska kunna få betalt för sitt jobb och göra karriär och på samma villkor som män, säger Martin Linder, ordförande i Unionen.
2018-11-12
Pressmeddelande: Hygien- och hälsobolaget Essity är årets mest föräldravänliga arbetsplats, CGI Sverige AB är årets mest karriärvänliga arbetsplats ur ett jämställdhetsperspektiv och Sensus Västra Sverige är årets bästa arbetsplats gällande lönesättning ur ett jämställdhetsperspektiv. I 15 år har Unionen delat ut priset Guldnappen och i år växer priset till ett jämställdhetspris med tre kategorier: Guldnappen, Guldstegen och Guldpengen.
2018-11-08
Pressmeddelande: Endast hälften av de privata tjänstemännen i Sverige anser att det finns ett aktivt arbete för jämställda löner på arbetsplatsen. Av kvinnorna är det så få som fyra av tio som tycker att arbetsgivaren arbetar för att göra lönerna jämställda. – Det är ett stort misslyckande. Företagen förlorar kompetens och får svårt att rekrytera nya medarbetare när de inte är jämställda, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-11-07
Pressmeddelande: Det går fortsatt bra för svensk ekonomi, men den ekonomiska tillväxten mattas av betydligt under nästa år, visar Unionens senaste konjunkturprognos. – Det beror främst på att bostadsbyggandet minskar. Vi ser även att tillväxten i fordonsindustrin bromsar in, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.
2018-10-23
Pressmeddelande: En av tre privata tjänstemän i Sverige har svårt att koppla bort jobbet på fritiden och för en av fyra påverkar det sömnen negativt. – Både mental återhämtning och sömn är livsviktigt. Det måste till en balans mellan jobb och fritid, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-10-18
Pressmeddelande: Bara hälften av de privata tjänstemännen i Sverige hinner utföra alla sina arbetsuppgifter och lika få kan tacka nej till extrajobb utan att det får konsekvenser. Kvinnor är särskilt utsatta. – Det är orimligt. Vi behöver bättre balans mellan krav och resurser på våra arbetsplatser, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2018-10-16
Pressmeddelande: Språket är en nyckel till att komma in på arbetsmarknaden. Men kursutbudet av Svenska för invandrare (SFI) skiljer sig mellan landets kommuner. Många kommuner har svårt att erbjuda yrkesanpassad SFI samt att anpassa utbildningen efter elevernas kunskapsnivå. Det visar en ny rapport från Unionen.
2018-09-21
Pressmeddelande: De treåriga avtal som träffades 2017 är nu framme i halvtid. Avtalen innehåller en möjlighet att säga upp det tredje och sista avtalsåret för omförhandling. För ett flertal av avtalen gäller att det i så fall ska ske senast söndag den 30 september. Unionen har beslutat att inte använda sig av denna möjlighet.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?