Aktuellt

Här hittar du aktuella artiklar och nyheter om Unionen.

Aktuellt

2019-10-02
Pressmeddelande: Mer än varannan ung tjänsteman upplever stress på jobbet en vanlig arbetsvecka och stressen ökar, samtidigt vill unga tjänstemän allra helst ha en jobbkarriär där det finns balans mellan arbete och fritid, det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen.
2019-09-30
Pressmeddelande: Under den europeiska arbetsmiljöveckan, som startar den 21 oktober, genomför bygg- och installationssektorn en partsgemensam satsning på tjänstemäns och chefers arbetsmiljö. Målet är att få igång samtal om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på arbetsplatser lokalt.
2019-09-26
Pressmeddelande: Utvecklingen mot ett mer jämställt företagande går långsamt. Knappt en tredjedel av Sveriges företagare är kvinnor och variationen är stor mellan landets kommuner. Det visar en ny rapport från Unionen.
2019-09-18
Pressmeddelande: Martin Wästfelt blir ny förhandlingschef för Unionen när nuvarande förhandlingschef Niklas Hjert går vidare till rollen som vd för PTK, LO och Svenskt Näringslivs nybildade informationsbolag.
2019-09-18
Pressmeddelande: En ineffektiv reformpolitik på arbetsmarknadsområdet. Det är resultatet när fyra partiers hjärtefrågor ska enas i en och samma budget.  – Det som behövs är en tydlig reformagenda för att möta den snabba strukturomvandlingen på arbetsmarknaden och för att rusta inför ett svagare konjunkturläge, säger Katarina Lundahl, chefsekonom Unionen.
2019-09-13
Pressmeddelande: I dag presenteras den statliga utredningen Företagare i trygghetssystemen (SOU 2019:41). Unionen är kritisk till att utredningen innehåller få skarpa förslag. Detta trots att det finns stor politisk uppslutning bakom ambitionen att trygghetssystemen måste förbättras.
2019-09-06
Pressmeddelande: Bristen på hyresrätter gör att unga som vill flytta till jobben i Stockholm måste köpa en bostad. Av de unga som köpt en bostad i Stockholm har två av tre fått ekonomisk hjälp av familj eller närstående, visar en ny undersökning från Unionen. – Möjligheten att få jobb och bostad kan inte vara beroende av föräldrarnas ekonomi. Det behövs fler billiga bostäder som unga har råd med, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.
2019-09-03
Pressmeddelande: Unionen slår Anja och Foppa och har anställt programmets producent Tora Heckscher som ny press- och opinionschef. Hon har under våren arbetat som producent på Nordisk Film TV och har dessförinnan jobbat i Regeringskansliet som pressekreterare hos flera statsråd. – På Unionen får jag en fantastisk möjlighet att opinionsbilda för trygga, sunda och lustfyllda arbetsplatser, säger Tora Heckscher.
2019-07-31
Pressmeddelande: Bussbolaget Nobina Sverige får Unionens hbtq-pris 2019. De prisas för att respekt och mångfald inte bara är fint formulerade ord, utan en del av vardagen.
2019-07-04
Pressmeddelande: Det kommande halvåret kommer sysselsättningen på landets företag öka, samtidigt som många arbetsplatser har stora problem att hitta rätt kompetens. Inom industrin är anställningsplanerna mer dämpade, men samtidigt står många tjänster tomma och det drabbar de anställda. Det visar en ny enkätundersökning som Unionen genomfört bland de egna klubbarna.
2019-06-28
Pressmeddelande: Sjukskrivningar bland tjänstemän är tillbaka på rekordhöga nivåer, det visar ny unik statistik från Unionen. – Utvecklingen med ökad sjukskrivning måste bromsas! Det behövs mer fokus på det förebyggande arbetet för att få bukt på de höga sjuksiffrorna, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef, Unionen.
2019-06-27
Pressmeddelande:  
2019-06-18
Pressmeddelande: Höjda reallöner och avtal som säkrar löneutveckling för alla. Ökade avsättningar till flexpension på alla avtalsområden. Stärkta möjligheter till återhämtning. Det är Unionens viktigaste frågor i den kommande avtalsrörelsen som påverkar 2,8 miljoner löntagare. Det beslutade Unionens förbundsråd enhälligt vid sitt möte på tisdagen. 
2019-05-27
Pressmeddelande: Sju av tio chefer är så pressade på jobbet att de prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sig själva. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen och Vision.
2019-05-15
Pressmeddelande: Fyra av tio kvinnor har gått ner i arbetstid för att lättare kombinera föräldraskap och arbete. Det visar en ny undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen. – På föräldravänliga arbetsplatser är det möjligt för både kvinnor och män att jobba heltid och samtidigt vara föräldrar, säger Martin Linder förbundsordförande för Unionen.
2019-05-14
Pressmeddelande: Nära hälften av kvinnor som spelar fotboll på elitnivå kan inte leva på sin inkomst från fotbollen. Åtta av tio kvinnliga fotbollsspelare tjänare mindre än 20 000 kronor i månaden, enligt en ny rapport från Unionen. – Det är dags att fotbollens nyckelaktörer tar ansvar kvinnliga fotbollsspelares arbetsvillkor, säger Unionens ordförande Martin Linder.
2019-05-09
Pressmeddelande: Unionens konjunkturrapport som presenteras idag visar att den svenska ekonomiska tillväxten bromsar in i år, men växlar upp igen år 2020.
– Det vi ser just nu är en konjunktursvacka, inte inledningen på en lågkonjunktur, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen. Rapporten visar också att kvinnor dominerar i de tjänstemannayrken som har svaga framtidsutsikter.
2019-05-08
Pressmeddelande: Torsdagen den 9 maj klockan 08.30 presenteras Unionens konjunkturprognos för 2019.
2019-04-26
Pressmeddelande: Regeringen har nu beslutat att tillsätta en utredning som utreder arbetsrätten. – Direktiven är ett hot mot anställningsskyddet och den välfungerande svenska modellen, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.
2019-04-23
Pressmeddelande: Drygt fyra av tio privatanställda tjänstemän har övervägt att byta jobb för att nå en bättre balans mellan arbete och fritid. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Unionen. – Det är orimligt att man ska behöva byta jobb för att minska sin stress, säger Martin Linder ordförande i Unionen.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?