Med Sveriges största fackförbund i ryggen

Jobbar du inom den privata arbetsmarknaden? Då jobbar vi på Unionen för dig! Tillsammans med fler än 660 000 medlemmar kan du också vara med att göra arbetslivet bättre, roligare och mer hållbart.

Bli medlem här!
Shape Created with Sketch.

Tillfälligt ändrade regler för a-kassa

Som en del i ett krispaket för att åtgärda effekterna av coronavirusets spridning har riksdagen beslutat att från den 13 april sänka kraven för att få ersättning från a-kassan . Förslaget innebär bland annat att:

 • Kvalifikationstiden för a-kassa snabbas på. Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos a-kassan kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning.
 • Taket i försäkringen höjs tillfälligt under de 100 första ersättningsdagarna, från 910 kr per dag till 1 200 kr per dag under perioden 13 april 2020 till 3 januari 2021. Utöver det höjs taket för ersättning från dag 101 från 760 kronor till 1000 kronor per dag under perioden 29 juni 2020 till 3 januari 2021.

Ta kontakt med din a-kassa för mer information.

För ett tryggt och utvecklande arbetsliv

Som medlem i Unionen får du tillgång till ett stort urval av förmåner, tjänster och verktyg för att du ska kunna utvecklas på jobbet och få ett hållbart arbetsliv.

Till exempel:
Vi kan kolla avtalet innan du skriver under och vässa dina argument inför lönesamtalet. När du behöver rådgivning i någon fråga är det bara att slå en signal. Behöver du rätts- och förhandlingshjälp, står vi redo att rycka in och stötta.

Är det dags för kompetensutveckling kan du ansöka om 13 700 kr i studiestöd och skulle du hamna mellan jobb har du din inkomst försäkrad, utan extra kostnad.

Gör som fler än 660 000 andra och bli medlem i Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden du också. Just nu bjuder vi dessutom på avgiften de första tre månaderna. Passa på!

Hur mycket har du att vinna på Unionens inkomstförsäkring?

Räkna på det här. 

Månadslön före skatt per månad:

Räkna ut vad inkomstförsäkring och tillägsförsäkring ger dig!

Ett medlemskap - oavsett position

Du kan bli medlem i Unionen oavsett vilken utbildning du har eller vilken position du har på arbetsplatsen, så länge du jobbar som "tjänsteman" och du inte jobbar inom stat, kommun eller landsting. 

Varför vi tycker att det är bra? 

Vill man få inflytande över sin arbetssituation är det förstås en fördel att så många som möjligt av kollegorna samlas som en part i förhandlingar, alldeles oavsett vad man pluggade innan man hamnade där. Eller som Unionens ordförande Martin Linder uttrycker det: 

Hur det funkar på företaget där vi jobbar är i grunden detsamma oavsett om du är ingenjör, ekonom, jurist eller något annat.

Vad tycker andra...

David Utterman, Blocket AB Blocket AB är större delen av personalstyrkan medlemmar i Unionen och i klubben på arbetsplatsen. Bland de anställda medlemmarna finns bland annat säljare, kundtjänst, ekonomer och utvecklare.

- Frågorna vi jobbar med rör ju alla på arbetsplatsen, inte bara specifika avdelningar, förklarar David Utterman. 

På rekryterings- och bemanningsföretaget Manpower finns en stor bredd av yrken bland medarbetarna, från receptionister till controllers och olika it-yrken. En del på egna kontoret, andra som konsulter ute hos olika kunder. 

Trots den stora variationen är många medlemmar i ett och samma fackförbund - Unionen.Yvonne Ingle, Manpower

- Den största fördelen med att vara en stark part på arbetsplatsen är att man får ett större mandat när det gäller förhandlingar. Vi blir starkare företrädare av medlemmen, säger Yvonne Ingle, som jobbar på heltid som facklig företrädare. 

Några av förmånerna som ingår i medlemskapet: 

 1. En trygg inkomst­försäkring som kompletterar a-kassan

  A-kassan ersätter inte det du tjänar över 25.025 kr Men vår inkomstförsäkring - som ingår i medlemskapet utan extra kostnad - kompletterar a-kassan så att du kan behålla upp till 80% av din tidigare lön i närmare sju månader. 

 2. Lönecoachning inför förhandling 

  Lönesamtalet är årets viktigaste möte för dig och din lön. Vi har verktygen för att du ska komma in på rätt löneläge och få en stabil och bra löneutveckling . Till exempel kan du som medlem boka tid för lönecoachning, och få hjälp med att vässa argumenten utifrån dina egna omständigheter. 

 3. Rådgivning, rätts- och förhandlingshjälp

  Du kan när som helst (på arbetstid) höra av dig till dina rådgivare på Unionen om du behöver hjälp att reda ut vad som gäller, vilka rättigheter du har och vad som kan krävas av dig. Skulle du hamna i en tvist med din arbetsgivare kan en ombudsman komma till undsättning. I vissa fall kan våra jurister driva ditt ärende ända till domstol. Vi står helt enkelt på din sida. 

 4. 13.700 kr för att gå kurs - vart tredje år

  Vi vet att dagens arbetsliv kräver kontinuerlig kompetensutveckling . Därför kan du som medlem ansöka om ersättning för avgifter, böcker och annat material som krävs i kursen på upp till 3.425 kronor per termin eller 13.700 kronor totalt. Om du läser på heltid eller vid sidan av jobbet spelar ingen roll. Efter tre år kan du ansöka på nytt. 

Frågor och svar

Här är några vanliga frågor om medlemskapet

Just nu - 3 månader utan avgift

Tilläggsförsäkring - fler dagar med högre inkomst

Med inkomstförsäkringens tilläggs­försäkring kan du öka på ditt inkomst­skydd med 50 extra ersättnings­dagar utöver de 150 dagarna som redan ingår i medlems­avgiften.

Då kan du få totalt upp till 200 ersättnings­dagar (dvs cirka 9 månader) med ersättning från försäkringen och dessutom möjligheten att försäkra din inkomst över 60 000 kr/mån före skatt ända upp till 150 000 kr/mån före skatt.

Kostnaden för tilläggsförsäkringen är 50 kr/mån för löner mellan 20 900 kr/mån före skatt och 60 000 kr/mån före skatt och 100 kr/mån för löner som överstiger 60 000 kr/mån före skatt. Du tecknar tilläggsförsäkringen när du blivit medlem i Unionen.

Inkomstförsäkring - även om du säger upp dig själv

Superkrafter som medlem i UnionenTill skillnad från många andra inkomstförsäkringar på marknaden gäller Unionens inkomstförsäkring även om du säger upp dig själv.

Om  a-kassan  beslutar om så kallade avstängda dagar (45 dagar) på grund av att du sagt upp dig utan giltigt skäl, följer den karensen med - då ersättningen från inkomstförsäkringen är ett komplement till a-kassan. Det vill säga, under de avstängda dagarna får du ingen ersättning.

Men så snart du får a-kassa kan du också få den kompletterande ersättningen från Unionens inkomstförsäkring - som då löper på i upp till 150 (eller 200) dagar.

Normalt är avstängningsperioden vid egen  uppsägning  45 dagar som därefter följs av 6 dagars karensperiod (tidigare 7). Sammantaget motsvarar detta runt 2,5 månader i kalendertid.

På Unionens a-kassas webbplats finns mer information gällande a-kassans regler för egen uppsägning.

Vad krävs för ersättning från inkomst­försäkringen?

För att få ut ersättning när du hamnar mellan jobb krävs det att du har varit medlem i både Unionen och i en svensk a-kassa och att du har omfattats av försäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Därutöver måste du ha arbetat minst 80 timmar per månad i 12 månader under de senaste 18 månaderna.

Om du varit sjuk eller föräldraledig under 18-månadersperioden, "hoppar man över" den tiden. Istället får du tillgodoräkna dig arbete under motsvarande tidsperiod närmast före de 18 månaderna.

Kravet är att du har varit med i försäkringen hela den period som du har arbetat. Se fullständiga försäkringsvillkor.

Om du är medlem i fler än ett fackförbund samtidigt gäller särskilda regler. (För mer information kring det, kontakta oss på telefon 0771-27 28 00.)

Tänk på att anmälan till inkomstförsäkringen inte sker med automatik i samband med att man anmäler sig till arbetsförmedlingen och  a-kassan - du måste göra separata ansökningar till a-kassan och till inkomstförsäkringen. 

Kom ihåg a-kassan!

Obs! Ett medlemskap i Unionen innebär inte att du per automatik också är medlem i a-kassan. Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två olika organisationer och du väljer själv om du vill gå med i en a-kassa eller inte.

A-kassa är däremot något som vi på Unionen rekommenderar, för din trygghets skull, men också för att medlemskap i en svensk a-kassa krävs för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen om du skulle bli arbetslös.