Med Sveriges största fackförbund i ryggen

Jobbar du inom den privata arbetsmarknaden? Då jobbar vi på Unionen för dig! Tillsammans med fler än 700 000 medlemmar kan du också vara med att göra arbetslivet bättre, roligare och mer hållbart.

Bli medlem här!

För ett tryggt och utvecklande arbetsliv

Som medlem i Unionen får du tillgång till ett stort urval av förmåner, tjänster och verktyg för att du ska kunna utvecklas på jobbet och få ett hållbart arbetsliv.

Till exempel:
Vi kan kolla avtalet innan du skriver under och vässa dina argument inför lönesamtalet. När du behöver rådgivning i någon fråga är det bara att slå en signal. Behöver du rätts- och förhandlingshjälp, står vi redo att rycka in och stötta.

Gör som fler än 700 000 andra och bli medlem i Sveriges största fackförbund på den privata arbetsmarknaden du också. Just nu bjuder vi dessutom på avgiften de första tre månaderna. Passa på!

Inkomstförsäkring ingår

För din skull. Och alla andras.

Som medlem får du personliga tjänster och förmåner du själv har nytta av och som hjälper dig förbättra lönen, kompetensen, arbetsmiljön och allt annat på jobbet. Samtidigt bidrar du och 700 000 andra till styrkan som gör att vi tillsammans kan driva på för ett tryggt, utvecklande och hållbart arbetsliv för alla. På varje arbetsplats och i hela det privata arbetslivet.

Hur mycket har du att vinna på Unionens inkomstförsäkring?

Räkna på det här. 

Månadslön före skatt:

Räkna ut vad inkomstförsäkring och tilläggsförsäkring ger dig!

Du får många fördelar som medlem i fackförbundet Unionen

  1. En trygg inkomst­försäkring som kompletterar a-kassan

    A-kassan ersätter inte det du tjänar över 33 000 kr. Med vår inkomstförsäkring kan du tillsammans med a-kassan, få behålla upp till 80 % av din tidigare lön.

  2. Hjälp vid löne- och utvecklingssamtal

    Vi ger dig råd och stöd när det är dags för lönesamtal och utvecklingssamtal . Lönesamtalet är årets viktigaste möte för dig och din lön. Med hjälp av vår lönestatistik och lönecoachning kan vi hjälpa dig komma väl förberedd till ditt lönesamtal och öka dina möjligheter att få gehör för dina krav. Utvecklingssamtal, som du bör ha en gång om året, är till för att utveckla dig som medarbetare och företaget som helhet. Att komma väl förberedd till dessa samtal är minst lika viktigt som inför lönesamtalet. Självklart hjälper vi dig med det också.

  3. Rådgivning, rätts- och förhandlingshjälp

    Ibland kör det ihop sig. Ibland kommer man inte överens. Ibland hopar sig molnen vid horisonten. Men det är lugnt - som medlem får du råd och stöd när det uppstår problem och tvister på arbetsplatsen.

Ett medlemskap - oavsett position

Du kan bli medlem i Unionen oavsett vilken utbildning du har eller vilken position du har på arbetsplatsen, så länge du jobbar som "tjänsteman" och du inte jobbar inom stat, kommun eller landsting. 

Varför vi tycker att det är bra? 

Vill man få inflytande över sin arbetssituation är det förstås en fördel att så många som möjligt av kollegorna samlas som en part i förhandlingar, alldeles oavsett vad man pluggade innan man hamnade där. Eller som Unionens ordförande Martin Linder uttrycker det: 

Hur det funkar på företaget där vi jobbar är i grunden detsamma oavsett om du är ingenjör, ekonom, jurist eller något annat.

Frågor och svar

Här är några vanliga frågor om medlemskapet

Ansök om medlemskap

Vad krävs för ersättning från inkomst­försäkringen?

För att få ut ersättning när du hamnar mellan jobb krävs det att du har varit medlem i både Unionen och i en svensk a-kassa och att du har omfattats av försäkringen under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös.

Därutöver måste du ha arbetat minst 80 timmar per månad i 12 månader under de senaste 18 månaderna.

Om du varit sjuk eller föräldraledig under 18-månadersperioden, "hoppar man över" den tiden. Istället får du tillgodoräkna dig arbete under motsvarande tidsperiod närmast före de 18 månaderna.

Kravet är att du har varit med i försäkringen hela den period som du har arbetat. Se fullständiga försäkringsvillkor.

Tänk på att anmälan till inkomstförsäkringen inte sker med automatik i samband med att man anmäler sig till arbetsförmedlingen och  a-kassan - du måste göra separata ansökningar till a-kassan och till inkomstförsäkringen. 

Kom ihåg a-kassan!

Obs! Ett medlemskap i Unionen innebär inte att du per automatik också är medlem i a-kassan. Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är två olika organisationer och du väljer själv om du vill gå med i en a-kassa eller inte.

A-kassa är däremot något som vi på Unionen rekommenderar, för din trygghets skull, men också för att medlemskap i en svensk a-kassa krävs för att kunna få ersättning från inkomstförsäkringen om du skulle bli arbetslös.

Tilläggsförsäkring - fler dagar med högre inkomst

Med inkomstförsäkringens tilläggs­försäkring kan du öka på ditt inkomst­skydd med 50 extra ersättnings­dagar utöver de 150 dagarna som redan ingår i medlems­avgiften.

Då kan du få totalt upp till 200 ersättnings­dagar (dvs cirka 9 månader) med ersättning från försäkringen och dessutom möjligheten att försäkra din inkomst över 60 000 kr/mån före skatt ända upp till 150 000 kr/mån före skatt.

Kostnaden för tilläggsförsäkringen är 50 kr/mån för löner mellan 20 900 kr/mån före skatt och 60 000 kr/mån före skatt och 100 kr/mån för löner som överstiger 60 000 kr/mån före skatt. Du tecknar tilläggsförsäkringen när du blivit medlem i Unionen.

Inkomstförsäkring - även om du säger upp dig själv

Till skillnad från många andra inkomstförsäkringar på marknaden gäller Unionens inkomstförsäkring även om du säger upp dig själv.

Om  a-kassan  beslutar om så kallade avstängda dagar (45 dagar) på grund av att du sagt upp dig utan giltigt skäl, följer den karensen med - då ersättningen från inkomstförsäkringen är ett komplement till a-kassan. Det vill säga, under de avstängda dagarna får du ingen ersättning.

Men så snart du får a-kassa kan du också få den kompletterande ersättningen från Unionens inkomstförsäkring - som då löper på i upp till 150 (eller 200) dagar.

Normalt är avstängningsperioden vid egen  uppsägning  45 dagar som därefter följs av 6 dagars karensperiod. Sammantaget motsvarar detta runt 2,5 månader i kalendertid.

På Unionens a-kassas webbplats finns mer information gällande a-kassans regler för egen uppsägning.