Nu ska avtalen implementeras

Över 99 procent av Unionens medlemmar som omfattas av ett kollektivavtal har fått nya omförhandlade avtal i avtalsrörelsen 2020. Det återstår fortfarande några avtalsområden men för en majoritet går nu fokus över till att villkoren i de nya avtalen blir verklighet.

I grova drag kan hela avtalsrörelsen delas upp i fyra faser:

  1. Insamlingsfasen - Synpunkter, åsikter och medskick inför förhandlingarna samlas in från medlemmar och förtroendevalda.
  2. Formuleringsfasen - Branschdelegationerna (förtroendevalda medlemmar som är valda) omvandlar det övergripande inriktningsbeslutet till branschspecifika krav anpassat till respektive avtalsområde och även hantera och prioritera bland andra aktuella behov i branschen när det gäller avtalskrav.
  3. Förhandlingsfasen - Krav växlas med arbetsgivarmotparten. Efter detta sätts förhandlingarna igång och branschdelegationerna utgör förhandlingsdelegation .
  4. Implementeringsfasen – Dags att omsätta överenskomna regleringar till praktik och säkerställa att alla delar av avtalet följs.

startsidan för avtalsrörelsen 2020 kan du under rubriken ”Färdiga avtal i avtalsrörelsen 2020” se om det avtal du tillhör är klart. Klicka på avtalet för att läsa mer om de nya villkoren som gäller.

Tillbaka till avtalswebben.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg