Presskort

När du är medlem och har journalistiska arbetsuppgifter kan du få ett presskort utfärdat av Unionen.

Vem kan få presskort?

Ett presskort är en legitimationshandling som visar att man är verksam inom journalistik, fotografering eller som författare. Presskort utfärdas till medlemmar i Unionen som har journalistiska arbetsuppgifter, det vill säga den som själv framställer eller direkt medverkar vid framtagning av journalistiskt eller publicistiskt material för olika media.

Exempel på journalistiskt arbete är text, ljud, fotografiskt arbete; film och stillbilder för publicering i etermedia;  radio och television, på webben, i press, medlems- personal- och andra företagstidningar.

Exempel på yrkesgrupper är reportrar, programledare, redigerare, bildredaktörer, film-och stillbildsfotografer, bild-och ljudtekniker samt researchers.

Du kan vara anställd eller frilans och även ha eget företag verksamt inom mediebranschen.

Ett behov av presskort måste också föreligga, det vill säga att du behöver styrka din identitet som journalist för att kunna utföra ditt arbete, till exempel få tillträde till en presskonferens.

Du måste ha varit medlem i Unionen i 3 månader för att vi ska behandla din ansökan.

Pressetiska regler för innehavare av presskort

Som innehavare av Unionens presskort åtar du dig ett ansvar att följa de yrkesetiska och publicistiska regler som finns angivna i ”Spelregler för Press, Radio och TV” utgivna av Pressens samarbetsnämnd, som från 2020-01-01 blivit Mediernas Etiknämnd (Medieombudsmannen).

Återkallande av presskort

Presskortet återkallas när presskortsinnehavaren inte längre kan styrka behovet av presskort för sin yrkesutövning, sina studier eller då medlemskapet i Unionen upphört.

Återkallande kan också ske vid överträdelse av de yrkesetiska och publicistiska regler som presskortsinnehavaren förbundit sig att följa eller vid annat missbruk av kortet som kommit till Unionens kännedom.

Vill du ansöka om presskort? 

Ladda hem ansökningsblanketten och skicka ansökan till:

Unionen
Avtal och politik
105 32 Stockholm

Eventuella frågor eller funderingar skickas till postmottagare-avtal-och-politik@unionen.se.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg