”Önskar att fler ringde om löneprocessen”

Unionens chefsrådgivning är en del av Unionens rådgivning som helhet. Här kan du ställa frågor om din egen anställning men även frågor utifrån din chefsroll som kan handla om arbetsmiljö, lön, kompetensutveckling och arbetsrätt.

Tina Johansson, rådgivare  - Välkommen till Unionen, du talar med Tina Johansson. Så låter det när du ringer Unionens chefslinje och Tina svarar, en av många kunniga rådgivare hos Unionen. 

Den första instansen som medlem att få hjälp är hos dina förtroendevalda på arbetsplatsen. Du som medlem kan också kontakta Unionens rådgivning där chefsmedlemmarna har en egen linje – chefslinjen.

Utvecklar ständigt kompetenserna 

Rådgivarna på chefslinjen har generellt lång erfarenhet av utmaningar i arbetslivet och stor kunskap i arbetsrätt, kollektivavtalen och det som chefer frågar om. Många är utbildade jurister eller personalvetare. Det finns också rådgivare som har byggt sin kompetens genom att tidigare varit förtroendevalda eller helt enkelt har många års erfarenhet från olika roller i arbetslivet.  

- På rådgivningen jobbar vi ständigt med kompetensutveckling , framförallt genom kunskapsutbyte mellan oss rådgivare, säger Tina. Så fort någon av oss ställs inför ett dilemma så diskuterar vi det med varandra. Jag har lärt mig så otroligt mycket under mina snart tjugo år som rådgivare, och fortsätter lära nytt nästan varje dag. 

Många frågar om den egna arbetsmiljön 

Frågorna till chefslinjen handlar till stor del om chefens egen arbetsmiljö. Många chefer är själva i en situation med höga krav och obegränsat med arbete utan något riktigt bra stöd från sin egen chef.  

- Man får höra förskräckliga historier där medlemmen berättar med gråten i halsen, berättar hon. Vi hamnar ofta i att bara lyssna. Vi försöker begränsa samtalet för vi är ju inte psykologer, utan vill gärna att medlemmen kommer till rätt profession.  

Det är i första hand mellanchefer som ringer och är i den här situationen. De har ett stort ansvar, med begränsade befogenheter och blir väldigt klämd mellan sin egen chef och sina medarbetare.

Chefer – en utsatt grupp på arbetsplatsen 

Tina berättar att chefer, och även experter, är väldigt utsatta på arbetsplatsen. 

- En vanlig fråga är att de mellan fyra ögon har fått budskapet att "Vi har tappat förtroende för dig och vill köpa ut dig". Här hjälper vi gärna till. Jag brukar generellt vara tydlig med att medlemmen inte ska fatta beslut i sittande rum, och istället backa lite och noga tänka igenom sitt beslut.

Under åren har Tina sett att inriktningen på frågorna förändrats. 

- Generellt blir kunskapen allt högre hos våra medlemmar och det är ju en bra utveckling! Ofta har de har läst på om frågan på Unionens webb, och ställer fördjupade frågor till oss.  

Svarar inte på arbetsgivarfrågor 

Ett exempel på en fråga som Unionens chefsrådgivare inte svarar på är ”Jag har problem med en medarbetare - hur ska jag säga upp den här personen?”  

- Vi avspisar inte chefen direkt, säger Tina, men är tydliga med att det här är arbetsgivarfrågor och något som ett arbetsgivareförbund bör hjälpa till med. Vi kan också tipsa om utbildningar och vilken kompetens man behöver som arbetsgivare. I just en sådan här fråga rekommenderar vi också chefen att kalla facket till förhandling .  

En dröm för Tina och de andra rådgivarna är att cheferna i större utsträckning skulle kontakta Unionen med frågor inför exempelvis utvecklings- och lönesamtalet.   

- Jag skulle vilja bidra med kunskap om löneprocessen och löneavtalet som helhet, säger hon. Hur chefen sätter upp mål för sin verksamhet, delegerar till sina medarbetare, följer upp och bedömer löneutveckling .  

Vet att information på Unionens webb är kvalitetssäkrad 

Unionens webbplats är en kunskapskälla som Tina själv använder och även tipsar medlemmarna om.  

- Jag vet ju att allt på Unionens webb kvalitetssäkras löpande, och att det finns mängder av checklistor, sidor med råd och stöd och inte minst alla intervjuer med medlemmar, förtroendevalda och experter. 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg

Minimera