Åkeribranschens färdplan för en fossilfri framtid

Den ska sprida kunskap om dagsläget, men också skapa förutsättningar för fossilfrihet med bibehållen konkurrenskraft. Nu tar Sveriges åkeriföretag fram en färdplan för en fossilfri åkerinäring. Fossilfrihet och ekonomi går hand i hand, men det krävs rätt politiska beslut, menar Tove Winiger, samhällspolitisk chef på Sveriges Åkeriföretag.