Avsluta medlemskap i Unionen

Vi hoppas du är nöjd med ditt medlemskap och alla förmåner och tjänster som ingår. Vill du ändå inte vara kvar i Unionen behöver du säga upp ditt medlemskap. Uppsägningstiden är normalt två månadsskiften och du kan säga upp medlemskapet när du vill.

Innan du säger upp medlemskapet finns det några saker som du behöver tänka på.

Tänk på det här innan du säger upp ditt medlemskap:

 Du förlorar möjligheten till ersättning från inkomstförsäkringen vid arbetslöshet.

Om du blir arbetslös kan du få ersättning från a-kassan , men aldrig mer än 14 500 kronor i månaden efter skatt. Det motsvarar 80 procent av lönen upp till inkomsttaket på 25 025 kronor/månad. Tjänar du mer än så kompletterar Unionens inkomstförsäkring så att du får upp till 80 procent av din tidigare inkomst upp till 60 000 kronor/månad eller 150 000 kronor/månad om du tecknat vår tilläggsförsäkring. Inkomstförsäkringen ingår kostnadsfritt i ditt medlemskap under förutsättning att du också är medlem i en a-kassa. Läs mer om inkomstförsäkringen och dess villkor.

Du förlorar tryggheten att alltid ha någon att fråga om arbetslivets alla regler och villkor.

Unionens rådgivare, förhandlare, specialister och jurister arbetar alla för att ge dig den trygghet du förtjänar på jobbet. Vi är helt enkelt experter på dina rättigheter och villkor i arbetslivet.

Har du tecknat försäkringar genom Unionen?

Var noga med att se över vad ditt fortsatta försäkringsskydd skulle kosta utan medlemskap i Unionen. Premierna för Unionens medlemsförsäkringar är ofta så låga att du sparar in din medlemsavgift jämfört med andra försäkringar. Tänk också på att du behöver fylla i en hälsodeklaration om du ska nyteckna en livförsäkring någon annanstans.

Du behövs!

Många av villkoren i arbetslivet och de förmåner du har på jobbet bestäms i våra kollektivavtal . Utan kollektivavtal finns ingen garanti för tjänstepension, årlig lönerevision , övertidsersättningar, sjuklön, föräldralön och mycket annat som vi tar för givet i arbetslivet. Om du inte är med i Unionen förlorar vi vår viktigaste fördel – styrkan i att vi är många. Utan kraften från alla våra medlemmar blir det svårare att behålla och förbättra de förmåner som vi förhandlat oss till genom åren.

Ring oss så hjälper vi dig 0770-870 870

Vår rådgivning har öppet varje vardag 9-16 

Har du bestämt dig för att lämna Unionen vill vi gärna att du ringer oss. I ett samtal kan vi hjälpa dig med dina frågor, eventuella byten till annat förbund samt säkerställa att du inte går miste om något som är viktigt för dig.

 

Uppsägningstid

Uppsägningstiden är två månadsskiften, om du inte byter verksamhetsområde, flyttar utomlands, är medlem i Unionen Student eller pensionärsmedlem. Se exempel:

  • Begär du utträde den 31 aug träder ditt utträde i kraft den 1 okt. Du betalar för sep, men inte för okt.
  • Begär du utträde den 1 sep träder ditt utträde i kraft den 1 nov. Du betalar för både sept och okt men inte för nov.

Uppsägningstiden är densamma även under de tre månader Unionen bjuder helt nya medlemmar på medlemsavgiften.

Villkor för utträde - Unionens stadgar

Skriftlig uppsägning

Utträden ska ske skriftligen. När du begärt utträde får du en blankett för underskrift till din folkbokföringsadress. Den blanketten behöver du skriva under och returnera till oss.

Utträde ur Unionens a-kassa

Fackförbundet Unionen och Unionens a-kassa är olika organisationer. Om du också vill begära utträde ur Unionens a-kassa måste du göra det separat. Mer information finns på www.unionensakassa.se.

Säg upp medlemskapet

Personnummerformat: ååååmmddxxxx. Med hjälp av det hämtar vi folkbokföringens namnuppgifter.

Orsak till utträdet?

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?