Projekt: "Länge leve demokrati"

Under 2015-2023 pågick ett omfattande demokrati- och föreningsutvecklingsprojekt i Unionen. Det fick namnet "Länge leve demokrati" och handlade om hur vi ska stärka Unionens demokrati i framtidens arbetsliv. Här kan du läsa om projektets innehåll.

Så började det

Projektet om demokratiutveckling startade med ett beslut på kongressen 2015 och avslutades på kongressen 2023. Målsättningarna var bland annat att:

 • Öka kunskapen och samsynen kring fackföreningens roll och om Unionens demokratiska principer
 • Föra en dialog om hur vi kan bibehålla och stärka Unionens demokrati i framtidens arbetsliv
 • Testa nya arbetssätt och presentera förändringsförslag 

Utredningar & rapporter

En viktig del i projektet var att höja vår egen kunskapsnivå. I samarbete med Tankesmedjan Futurion presenterade vi två kunskapsöversikter och fyra rapporter som tar upp många olika infallsvinklar som är viktiga för vår framtid som facklig organisation:

 • Vad är grejen med facket?
  Futurions kunskapsöversikt Vad är grejen med facket? handlar om fackens roll och påverkan på välstånd och demokrati. Rapporten ger många förklaringar och argument till varför starka breda fackföreningar är viktiga för hela samhället.
 • Förena och förändra – om facklig organisering i framtiden
  Idéburen och politisk organisering handlar om att förena och förändra. I rapporten Förena och förändra ställs frågor kring hur vi kommer att organisera och mobilisera engagemang i framtiden. Vad händer med engagemanget i och med teknikens framsteg? 
 • Fack i förändring – exempel från fyra länder
  Vad gör starka fackföreningar när organisationsgraden minskar? I rapporten Fack i förändring intervjuas fackföreningsföreträdare och forskare i Norge, Danmark, Finland och Tyskland för att svara på den frågan. Bland annat framkommer att effekten av politiska beslut har underskattats.

 • Vad är facklig styrka? – Arbetsplatsfacket centralt i svenska modellen
  Fackföreningar finns för att ta tillvara medlemmarnas intressen. För att kunna göra det behöver fackföreningarna vara tillräckligt starka i förhållande till andra aktörer. I rapporten Vad är facklig styrka beskriver professor Anders Kjellberg vad facklig styrka består av och hur stark svensk fackföreningsrörelse är i dagsläget samt vad han tror om framtiden. 

 • Fackligt engagemang – om medborgerligt engagemang inom fackföreningar
  Vilka är det som arbetar fackligt? Vad motiverar dem? Vilken grundvärdering driver dem? Vad gör de på sin fackliga tid och hur ser relationen till chefen och kollegorna ut? Svar på dessa frågor och fler läser du i rapporten Fackligt engagemang
 • Digitala folkrörelser – hur arbetstagare finner nya sätt att organisera sig 
  Ett sätt att få fler att delta i demokratin kan vara att använda digitala verktyg. För fackföreningar är det viktigt att minska trösklarna för engagemang och delaktighet. Digitala verktyg som fackförbund och idéburna organisationer använt framgångsrikt presenteras i rapporten Digitala folkrörelser. Rapporten är skriven av journalisten Katarina Andersson. Ta del av lanseringsseminariet här 

Demokratihandbok för regionstyrelserna

I projektet såg vi att representativiteten och den demokratiska dialogen i förbundet behöver breddas. Regionstyrelsen är medlemmarnas yttersta representant inom regionen och har därför en extra viktig roll. Demokratihandboken samlar olika metoder som regionstyrelsen kan använda för att hålla en levande dialog med regionens förtroendevalda och medlemmar. Den bygger på lärdomar och insikter från demokratiutvecklingsprojektet.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg