Länge leve demokrati

- ett demokrati- och föreningsutvecklingsprojekt om hur vi ska stärka Unionens demokrati i framtidens arbetsliv.

2019 är ett riktigt demokratiår i Unionen! Det är kongress – ett av våra största demokratiska forum och vårens förbundsråd hade fokus på kommande avtalsrörelse där bland annat nya branschdelegationer väljs. Samtidigt arbetar vi för fullt med ett projekt om  demokratiutveckling.

Ett demokrati- och föreningsutvecklingsprojekt

Projektet om demokratiutveckling kommer från en diskussion på kongressen 2015 och kommer löpa på i flera år. Vi är nu inne i projektets första fas där fokus är att öka kunskapen och samsynen kring fackföreningens roll i en föränderlig värld och om våra demokratiska principer. Med detta bygger vi grunden för en framtida dialog om hur vi kan bibehålla och stärka Unionens demokrati i framtidens arbetsliv. Under projektparollen Länge leve demokrati! kommer projektet att synas.

Länge leve demokrati

Öka kunskapen om demokrati

En viktig del i projektet är att höja vår egen kunskapsnivå kring sånt som är av betydelse för Unionen idag och i framtiden. Tankesmedjan Futurion har tillsammans med Unionen presenterat två kunskapsöversikter under våren 2019; ”Vad är grejen med facket?” ochFörena och förändra – Om facklig organisering i framtiden”. Dessa tar upp många olika infallsvinklar om vår framtid som facklig organisation.

Vad är grejen med facket?

Futurions kunskapsöversikt, Vad är grejen med facket?, handlar om fackens roll och påverkan på välstånd och demokrati. Rapporten ger många förklaringar och argument till varför starka breda fackföreningar fortsatt är viktiga för hela samhället. I februari 2019 presenterades den på ett seminarium där bland annat Unionens ordförande Martin Linder deltog.

Förena och förändra – Om facklig organisering i framtiden

Idéburen och politisk organisering handlar om att förena och förändra. I Futurions kunskapsöversikt Förena och förändra – Om facklig organisering i framtiden ställs frågor kring hur vi kommer att organisera och mobilisera engagemang i framtiden. Vad händer med engagemanget i och med teknikens framsteg, när det fysiska mötet ersätts av hashtags som samlar människor? Vi måste följa utvecklingen och söka nya vägar för engagemang för att vara relevanta och trovärdiga på sikt.

Ta del av kunskapsöversikterna på Futurions webbplats

Brevskola i demokrati

I Unionens digitala kurs i demokrati tittar vi bland annat närmare på vad demokrati är och varför det är viktigt fackförbund som Unionen. Du som är förtroendevald i Unionen kan ta del av kursen här. (kräver inloggning)

Har du frågor om demokratiutvecklingsprojektet kontakta Olea Huuska, olea.huuska@unionen.se och  Cecilia Gåije, cecilia.gaije@unionen.se.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?