Länge leve demokrati

- ett demokrati- och föreningsutvecklingsprojekt om hur vi ska stärka Unionens demokrati i framtidens arbetsliv.

Unionen ska vara en levande, proaktiv och lyhörd folkrörelse där alla medlemmar ges kraft att påverka – lokalt, nationellt och internationellt. En stark, kompetent och demokratisk organisation med många medlemmar och många fackligt aktiva på olika nivåer, som vill och vågar utveckla nya former och som använder den gemensamma styrkan till att sätta agendan och leverera resultat.

Projektet om demokratiutveckling kommer från en diskussion på kongressen 2015 och kommer löpa på i flera år. I projektets första fas ökar vi kunskapen och och samsynen kring fackföreningens roll och om våra demokratiska principer. För att i nästa fas föra en dialog om hur vi kan bibehålla och stärka Unionens demokrati i framtidens arbetsliv. Under projektparollen Länge leve demokrati! kommer projektet att synas.

Länge leve demokrati

Öka kunskapen om demokrati

En viktig del i projektet är att höja vår egen kunskapsnivå kring sånt som är av betydelse för Unionen idag och i framtiden. Tankesmedjan Futurion har tillsammans med Unionen presenterat två kunskapsöversikter under våren 2019; ”Vad är grejen med facket?” ochFörena och förändra – Om facklig organisering i framtiden”. Dessa tar upp många olika infallsvinklar om vår framtid som facklig organisation.

Vad är grejen med facket?

Futurions kunskapsöversikt, Vad är grejen med facket?, handlar om fackens roll och påverkan på välstånd och demokrati. Rapporten ger många förklaringar och argument till varför starka breda fackföreningar fortsatt är viktiga för hela samhället.

Förena och förändra – Om facklig organisering i framtiden

Idéburen och politisk organisering handlar om att förena och förändra. I Futurions kunskapsöversikt Förena och förändra – Om facklig organisering i framtiden ställs frågor kring hur vi kommer att organisera och mobilisera engagemang i framtiden. Vad händer med engagemanget i och med teknikens framsteg, när det fysiska mötet ersätts av hashtags som samlar människor? Vi måste följa utvecklingen och söka nya vägar för engagemang för att vara relevanta och trovärdiga på sikt.

Ta del av kunskapsöversikterna på Futurions webbplats

Brevskola i demokrati

I Unionens digitala kurs i demokrati tittar vi bland annat närmare på vad demokrati är och varför det är viktigt fackförbund som Unionen. Du som är förtroendevald i Unionen kan ta del av kursen här. (kräver inloggning).

Framtidsdialoger för att utveckla vår demokrati

Under 2021 kommer vi påbörja dialog och ett gemensamt utvecklingsarbete som vi kallar ”framtidsdialoger” och här kommer medlemmar och förtroendevalda på olika nivåer diskuterar och identifierar vad som fungerar bra och mindre bra i vår demokratiska organisation. I framtidsdialogerna ska vi även mejsla fram förslag på förändringar som vi behöver göra för att framtidssäkra vår demokratiska organisation med kongressen 2023 som slutmål. Mer information om detta kommer. 

Res i tiden

Unionens tidsmaskin reser både bakåt och framåt i tiden för att bjuda på stolthet över fackliga framgångar och mod att tillsammans klara samtidens och framtidens utmaningar. Lyssna på alla sju avsnitt och läs affischerna här

Har du frågor om demokratiutvecklingsprojektet kontakta Olea Huuska, olea.huuska@unionen.se och  Cecilia Gåije, cecilia.gaije@unionen.se.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg