Omreglering till lägre sysselsättningsgrad

För vem Förtroendevald
Aktivitetstyp E-kurs när du vill
Omfattning Ca 10 minuter
Ingen avgift

E-kursen ger dig grundläggande förståelse och förutsättningar att på olika sätt kunna hantera ärenden som involverar arbetsgivare som i verksamhetsförändringar tillämpar hyvling, dvs att personal föreslås minska sin arbetstid permanent.  

När innehållet i Trygghetsöverenskommelsen börjar gälla i praktiken under 2022 kommer det ske förändringar i delar av det arbetsrättsliga regelverket. Bland annat sker förändringar som påverkar förutsättningarna för omreglering till lägre sysselsättningsgrad. 

Du får under e-kursen en övergripande förklaring av de nyheter och förändringar som kommer att gälla från 1 oktober 2022 och vad det innebär för Unionens medlemmar. 

Du lär dig

 • Om de förändringar i LAS som berör hyvling
 • Hur du i rollen som förtroendevald på ett bra sätt kan stötta medlemmar genom processer där de föreslås att minska sin arbetstid permanent
 • Om vad man kan få hjälp med från Unionen och hur man kan agera för att säkerställa en rättssäker process

För vem?

För dig som är förtroendevald.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  Nu
 • Plats
  Online
 • Information
 • Anmälan

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg