Omreglering till lägre sysselsättningsgrad

För vem Förtroendevald
Aktivitetstyp E-kurs när du vill
Omfattning Cirka 10 minuter
Ingen avgift
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen på betald arbetstid. Tänk på att ha en dialog med din arbetsgivare i god tid i förväg.

E-kursen ger dig grundläggande förståelse och förutsättningar att på olika sätt kunna hantera ärenden som involverar arbetsgivare som i verksamhetsförändringar tillämpar hyvling, det vill säga att personal föreslås minska sin arbetstid permanent.

När innehållet i Trygghetsöverenskommelsen började gälla den 1 oktober 2022 skedde förändringar i delar av det arbetsrättsliga regelverket. Bland annat sker förändringar som påverkar förutsättningarna för omreglering till lägre sysselsättningsgrad. 

Du får under e-kursen en övergripande förklaring av förändringarna och vad det innebär för Unionens medlemmar. 

Du lär dig

 • Om de förändringar i LAS som berör hyvling

 • Hur du i rollen som förtroendevald på ett bra sätt kan stötta medlemmar genom processer där de föreslås att minska sin arbetstid permanent

 • Om vad man kan få hjälp med från Unionen och hur man kan agera för att säkerställa en rättssäker process

För vem?

För dig som är förtroendevald.

Välj ett tillfälle som passar dig

 • Startdatum
 • Plats
 • Information
 • Läs mer och anmäl dig
 • Startdatum
  Nu
 • Plats
  Online
 • Information
 • Anmälan

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg