Arbetsmiljö – chefens ansvar

Online

För vem Chef
Aktivitetstyp E-kurs när du vill
Omfattning 2 timmar
Datum och plats När du vill Online
Ingen avgift

Kursen Chefens arbetsmiljöansvar är en e-kurs uppdelad i två delar. Den första delen ger en kort introduktion i arbetsmiljöarbetet medan den andra tar upp konkreta situationer.

Del 1 – lär dig grunderna

I den första delen av e-kursen får du en introduktion i vilket ditt ansvar som chef är i arbetsmiljöarbetet. Vi går igenom lagar och ramar, roller  och ansvar, nyckeltal och styrning. Vi går också igenom hur du kan bidra i ditt ledarskap genom hälsofrämjande arbete och vad systematiskt arbetsmiljöarbete innebär. 

Del 2 – situationer i vardagen

Den andra delen i e-kursen ger dig konkreta situationer att lösa och en mer konkret förståelse för hur man arbetar med frågorna i det dagliga ledarskapet. Kursen är casebaserad där du får några situationer inom följande områden att praktiskt träna på:

  • Rehabilitering
  • Stress
  • Skadligt bruk
  • Konflikt
  • Sexuella trakasserier
  • Mobbning
  • Tillbud

Bra att veta

E-kursen är digital och därmed kan du ta del av den när du vill. Du har fri tillgång under obegränsad tid och kan gå tillbaka när du har behov att lära mer eller repetera.

Du behöver alltid anmäla dig första gången du vill ta del av en E-kurs när du vill.

Efter anmälan hittar du kursen på Dina kurser och aktiviteter och kan starta direkt (ibland dröjer det en stund innan kursen dyker upp).

När du har avslutat e-kursen kommer den att finnas tillgänglig under fliken ”Tidigare”.

Anmäl dig här

För dig som är medlem i Unionen, logga in för att fortsätta

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg